tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 30 op
päivitetty 13.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi, muu
Koulutuksen laajuus: 30 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 450 euroa
Tunniste: VENA
Koulutuksen sisältö

Opintojaksojen opetus perustuu pääosin lähiopetukseen. Lisätietoa suoritustavoista löytyy opinto-oppaasta.

Lähiopetuksen tiedot ovat opetusohjelmassa.

Huomaathan, että kokonaisuuteen sisältyy jakso VENA2 Kieliharjoittelu 5 op. Opiskelija järjestää harjoittelupaikkansa itse.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia (5 op) muu
VENA2 Kieliharjoittelu (5 op) muu
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II (5 op) muu
VENA8 Kirjallisuuden analyysi (5 op) muu
VENA6 Venäjän kielen rakenne (10 op) englanti suomi muu
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Ella Nikkanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. 050 4377549

Hakeminen

Pakolliset edeltävät opinnot: venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot 30op tai vastaavat.

Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Tampereen yliopiston avoimena yo-opetuksena: toimita perusopintojen kokonaismerkintä hakuajan päättymiseen mennessä opintokoordinaattorille.

Haku tapahtuu koko opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.