tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 30 op
päivitetty 13.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi, muu
Koulutuksen laajuus: 30 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 450 euroa
Tunniste: VENP
Koulutuksen sisältö

Opintojaksojen opetus perustuu pääosin lähiopetukseen. Lisätietoa suoritustavoista löytyy opinto-oppaasta.

Lähiopetuksen tiedot ovat opetusohjelmassa.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
VENP1 Kielioppi I (5 op) suomi muu
VENP2 Kielioppi II (5 op) suomi muu
VENP4 Kirjallinen viestintä I (5 op) englanti suomi muu
VENP0 Lähtötasokoe (0 op) englanti suomi muu
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen (5 op) englanti suomi muu
VENP3 Suullinen viestintä I (5 op) englanti suomi muu
VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri (5 op) suomi
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Ella Nikkanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. 050 4377549

Hakeminen

Opinto-oikeuden saaminen edellyttää lähtötasokokeen läpäisemistä hyväksytysti. Lähtötasokokeessa menestyminen edellyttää, että hakijalla on vähintään lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot.

Haku opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.