tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä / kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) haku jaksoittain

Lukuvuosi 2018–2019, paikkakunnasta riippumaton, 4 op
päivitetty 09.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 4 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Verkko-opetus
Maksullinen: 60 euroa
Koulutuksen sisältö
Lisätietoja

Aineopintojen rakenne, opiskelu ja toteutus: Yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen sirpa.h.makinen@uta.fi, 0503181276 

Haku opiskelijaksi, opinto-oikeudet ja opintomaksut: Opintosihteeri Raija Hakonen, Raija.Hakonen@uta.fi, puh. 040 190 1814  

Opintokoordinaattori Johanna Mäkelä johanna.m.makela@uta.fi, 050 421 1071

Hakeminen

Haku opintojaksoittain. Edeltävät opinnot: KASA10 Kasvatustieteiden metodologiset lähtökohdat 2 op täytyy olla suoritettuna ennen tätä jaksoa.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.