tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku jaksoittain

Lukuvuosi 2018–2019, Seinäjoki, 4–35 op
päivitetty 15.06.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 4–35 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Maksullinen: 60–525 euroa
Koulutuksen sisältö

Katso aineopintojen rakenne ja kuvaus.

Sisältyvät opinnot
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä, kirjatentti, Seinäjoki (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen, kirjatentti, Seinäjoki (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASA3 Kasvatushistoria, kirjatentti, Seinäjoki (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat, kirjatentti, Seinäjoki (2 op) suomi hakuaika päättynyt
KASA9 Kulttuurinen monimuotoisuus koulutuksessa ja työelämässä, kirjatentti, Seinäjoki (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Verkkokurssi, yhteisopetus avoimen yo:n ja tutkinto-opi (4 op) suomi hakuaika päättynyt
KASA2 Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus, kirjatentti, Seinäjoki (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASA7 Opetussuunnitelmateoria, kirjatentti, Seinäjoki (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus, kirjatentti, Seinäjoki (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Aineopintojen rakenne, opiskelu ja toteutus: Yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen sirpa.h.makinen@uta.fi, 0503181276  

Haku opiskelijaksi, opinto-oikeudet ja opintomaksut: Opintosihteeri Raija Hakonen raija.hakonen@uta.fi, 040 190 1814

Opintokoordinaattori Johanna Mäkelä johanna.m.makela@uta.fi, 050 421 1071

Hakeminen

Haku opintojaksoittain. Edeltävät opinnot: perusopinnot (25 op) kasvatustieteistä, kasvatustieteestä tai aikuiskasvatuksesta. Toimita hakuajan kuluessa avoimen yliopistoon (osoitteella: Sirpa Mäkinen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 443, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) todistusjäljennös perusopinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.