tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku kokonaisuutena

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 35 op
päivitetty 16.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 35 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus
Maksullinen: 525 euroa
Koulutuksen sisältö

Katso aineopintojen rakenne ja kuvaus.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä (5 op) suomi
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen (5 op) suomi
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari (10 op) suomi
KASA3 Kasvatushistoria (5 op) suomi
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat (2 op) suomi
KASA9 Kulttuurinen monimuotoisuus koulutuksessa ja työelämässä (5 op) suomi
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä (4 op) suomi
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä (4 op) suomi
KASA2 Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus (5 op) suomi
KASA7 Opetussuunnitelmateoria (5 op) suomi
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus (5 op) suomi
KASA15 Vaihtuvateemainen aineopintojen opintojakso (5 op) suomi
KASA4 Vertaileva kasvatustiede (5 op) suomi
Lisätietoja

Aineopintojen rakenne, opiskelu ja toteutus: Yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen sirpa.h.makinen@uta.fi, 050 3181276

Haku opiskelijaksi, opinto-oikeudet ja opintomaksut: Opintosihteeri Raija Hakonen raija.hakonen@uta.fi, 050 343 5742

Opintokoordinaattori Johanna Mäkelä johanna.m.makela@uta.fi, 050 421 1071

Hakeminen

Haku opintokokonaisuuteen (35 op).

Edeltävät opinnot: perusopinnot (25 op) kasvatustieteistä, kasvatustieteestä tai aikuiskasvatuksesta. Toimita hakuajan kuluessa avoimen yliopistoon (osoitteella: Sirpa Mäkinen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 443, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) todistusjäljennös perusopinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.