tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus / kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot)

Lukuvuosi 2018–2019, Pori, 4 op
päivitetty 10.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 4 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 60 euroa
Koulutuksen sisältö

Katso aineopintojen kuvaus ja rakenne

Sisältyvät opinnot
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus (4 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Aineopintojen rakenne, opiskelu ja toteutus: Yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen sirpa.h.makinen@uta.fi, 0503181276  

Haku opiskelijaksi, opinto-oikeudet ja opintomaksut: Opintosihteeri Raija Hakonen, raija.hakonen@uta.fi, 040 190 1814

Opintokoordinaattori Johanna Mäkelä johanna.m.makela@uta.fi, 050 421 1071

Hakeminen

Haku opintojaksoittain. Edeltävät opinnot: Edeltävät opinnot: perusopinnot (25 op) kasvatustieteistä, kasvatustieteestä tai aikuiskasvatuksesta. Toimita hakuajan kuluessa avoimen yliopistoon (osoitteella: Sirpa Mäkinen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 443, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) todistusjäljennös perusopinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.