tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Viestintä- ja kieliopinnot (yliopistotutkintoihin kuuluvat kurssit)

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 2–17 op
päivitetty 14.12.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: muu, englanti, muu, suomi, muu, muu
Koulutuksen laajuus: 2–17 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 30–255 euroa
Koulutuksen sisältö

Avoimessa yliopistossa on tarjolla yliopistotutkintoihin kuuluvia viestintä- ja kieliopintojen kursseja, valmentavia kielikursseja sekä valinnaisia opintojaksoja/vapaasti valittavia kieliopintoja.

Viestintä- ja kieliopinnot
Avoimen yliopiston kautta on mahdollista suorittaa useaan Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmaan pakollisena kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot. Opinnoissa keskitytään korkeakouluopinnoissa vaadittavien kieli- ja viestintätaitojen oppimiseen. Ne eivät sovellu yleisiksi kielikursseiksi.

Useimpiin kandidaatin tutkintoihin kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op), joita voit suorittaa myös avoimessa yliopistossa:

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2): avoimessa yliopistossa tarjolla kurssit
KKENYHT Introduction to Academic English 4 op;
KKES5 Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op; KKRA5 Ranska eilen, tänään ja huomenna 4 op; KKSAVAL0 Aktuelle Texte aus Presse und Studium 4 op

- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op: avoimessa yliopistossa kurssi KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viesintä 4 op HUOM! Opetusajat muuttuneet, opetus alkaa lokakuussa 2018.

- tieteellinen kirjoittaminen 3 op: avoimessa yliopistossa kurssi KKSUYHT Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
 
- puheviestinnän opintojakso 2 op (ei kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa): avoimessa yliopistossa kurssi KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op

- valinnainen opintojakso 2 op: avoimen yliopiston tarjonnassa olevista kursseista valinnaisia opintojaksoja (2 - 4 op) voivat olla seuraavat: KKES5; KKRA5; KKRAVAL1; KKSAVAL0-KKSAVAL4; KKSATS1; KKSATS2; KKVE5; KKVEVAL1 (katso avoimessa yliopistossa tarjottavien valinnaisten kurssien tarkemmat tiedot). 
 
Valmentavat kielikurssit eivät voi olla tutkintojen valinnaisia opintojaksoja. Avoimessa yliopistossa ei ole tarjolla englannin, suomen ja ruotsin valinnaisia opintojaksoja.

Puheviestinnän opintojakso ei kuulu KTK-tutkintoon, mutta KTM-tutkintoon se kuuluu.

Huom! Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK) suoritetaan valinnaisen opintojakson sijasta toisen vieraan kielen opintojakso 4 op (espanja, saksa, ranska, venäjä. Kiinan kielen kursseja ei tarjolla avoimessa yliopistossa), josta tulee suorittaa vähintään taitotasoa A1-A2 oleva kurssi (4 op).

KTK-tutkinnon toisen vieraan kielen opintojaksoksi käyvät kaikki muut espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kurssit paitsi ko. kielten I-kurssit (esim. Saksa I). KTM-tutkinnon toisen vieraan kielen opintojaksoksi käy vieraan kielen III-kurssi tai sitä ylemmät kurssit.

Muuhun (kuin kauppatieteiden) kandidaatin tutkintoon tähtäävä opiskelija voi suorittaa tutkintoonsa myös kaksi 4 opintopisteen vieraan kielen opintojaksoa (esim. ranskaa 4 op ja saksaa 4 op). Tällöin molempien opintojaksojen on oltava vähintään taitotasoa B1, englannin opintojakson vähintään taitotasoa B2. Viestintä- ja kieliopintoja on tällöin yhteensä 17 opintopistettä.

Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia kieliopintoja.

Kurssille valitseminen
Huomaa, että näillä kursseilla on edeltävien opintojen vaatimuksia, joita on noudatettava. Kun kurssit suoritetaan oikea-aikaisesti, saat niistä parhaan hyödyn!

Opintojaksoille KKENYHT; KKRUYHT; KKSUYHT; KKSUPRO valitaan 12 avoimen yliopiston opiskelijaa/ryhmä. Opintojaksoille KKES5 ja KKSAVAL0 valitaan 2 avoimen yliopiston opiskelijaa/ryhmä. Opintojaksolle KKRA5 3 avoimen yliopiston opiskelijaa/ryhmä. Valintaperuste: ilmoittautumisjärjestys ja vaaditut edeltävät opinnot.

Kurssikohtaista lisätietoa
KKENYHT-Introduction to Academic English (Open University Course) 4 op: järjestetään Tampereella kaksi ryhmää syksyllä ja keväällä kaksi ryhmää. Valitse yksi ryhmä. Katso ryhmän aikataulut ennen ilmoittautumista. Opetus Tampereella ilta-aikaan. Opetus keväällä 2019 sisältää myös viikonloppuopetusta (pe-la). Vaadittavat edeltävät opinnot: B2 eli lukion pitkä oppimäärä tai vastaavat tiedot. 

KKES5 Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op: yksi ryhmä syksyllä. Edeltävät opinnot Espanja IV tai vastaavat tiedot ja taidot, n. kaksi vuotta kieliopintoja
(taitotaso A2-B1).

KKRA5 Ranska eilen, tänään ja huomenna 4 opEdeltävät opinnot Ranska IV tai vastaavat tiedot 

Seuraavista kursseista järjestetään yksi ryhmä sekä syksyllä että keväällä.
KKSUPRO-Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op
KKSUYHT-Tieteellinen kirjoittaminen 3 op (verkkokurssi)
KKRUYHT-Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
KKSAVAL0-Aktuelle Texte aus Presse und Studium 4 op

KKRUYHT-Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op: Opetus Tampereella ilta-aikaan. HUOM! Opetusajat muuttuneet, opetus alkaa lokakuussa 2018. Ennen Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssille ilmoittautumista kannattaa tehdä lähtötasotesti täällä (Helsingin yliopiston sivu): https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/ruotsi/ruotsi_ohje.asp

Tarvittaessa voit kerrata ruotsin kielioppiasioita täältä: https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/

Pakolliset edeltävät opinnot ruotsin kurssille osallistumiselle: jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op tulee olla jo suoritettuna. Toimita välittömästi opintosuoritusote opintokoordinaattorille (yhteystiedot alla), jos perusopinnot suoritettu muualla kuin TaY:ssa.

KKSUPRO-Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 3 op: Opetus Tampereella ilta-aikaan. Pakolliset edeltävät opinnot puheviestinnän kurssille osallistumiselle: jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op tulee olla jo suoritettuna. Toimita välittömästi opintosuoritusote opintokoordinaattorille (yhteystiedot alla), jos perusopinnot suoritettu muualla kuin TaY:ssa.

KKSUYHT-Tieteellinen kirjoittaminen 3 op (verkkokurssi) Pakolliset edeltävät opinnot Tieteellisen kirjoittamisen kurssille osallistumiselle: jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op sekä aineopintoja vähintään 5 op tulee olla jo suoritettuna. Toimita välittömästi opintosuoritusote opintokoordinaattorille (yhteystiedot alla), jos perus-/tai aineopinnot suoritettu muualla kuin TaY:ssa.

KKSAVAL0-Aktuelle Texte aus Presse und Studium 4 op: Edeltävät opinnot: Saksa lukiokielenä tai vastaavat taidot. Esim. Kielikeskuksen Saksa IV tai valmennuskurssi (kielitaito tasolla A2-B1).

Huom! Kieli- ja viestintäkurssien opetus on intensiivistä, poissaolomäärät ovat erittäin rajoitettuja!

Kurssien aikataulut, katso alla kurssin linkki.

Sisältyvät opinnot
KKSAVAL0 Aktuelle Texte aus Presse und Studium (4 op) muu hakuaika päättynyt
KKSAVAL0 Aktuelle Texte aus Presse und Studium (4 op) muu hakuaika päättynyt
KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus / avoin yliopisto-opetus (2 op) suomi hakuaika päättynyt
KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus / avoin yliopisto-opetus (2 op) suomi hakuaika päättynyt
KKES5 Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito (4 op) muu hakuaika päättynyt
KKENYHT Introduction to Academic English (Open University Course) (4 op) englanti hakuaika päättynyt
KKENYHT Introduction to Academic English (Open University Course) (4 op) englanti hakuaika päättynyt
KKRA5 Ranska eilen, tänään ja huomenna (4 op) muu hakuaika päättynyt
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / avoin yliopisto-opetus (4 op) muu hakuaika päättynyt
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / avoin yliopisto-opetus (4 op) muu hakuaika päättynyt
KKSUYHT Tieteellinen kirjoittaminen / avoin yliopisto-opetus (3 op) suomi hakuaika päättynyt
KKSUYHT Tieteellinen kirjoittaminen / avoin yliopisto-opetus (3 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050 462 7352. Postios. Tellervo Helenius, Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto.

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): opintosihteeri Seija Söderkultalahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050 343 5742

Hakeminen

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kursseille alkaa ke 15.8.2018 klo 10 verkkolomakkeella.

Ilmoittautuminen kevään 2019 kursseille alkaa ke 21.11.2018 klo 10 verkkolomakkeella.

Kurssi löytyy hakulomakkeen Koulutustiedot –kohdasta koodinmukaisesti aakkosjärjestyksessä (esim. KKENYHT).

KKENYHT Introduction to Accademic English: valitse hakulomakkeella joko ryhmä 1 tai ryhmä 2.

Kurssit Tieteellinen kirjoittaminen; Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus; Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä; Introduction to Academic English: hakuaikaa jatkettu (tieto päivitetty 14.12.2018).

Tarkista kurssien vaadittavat edeltävät opinnot ylhäältä kohdasta Koulutuksen sisältö.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.