tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot

Kevät 2019, paikkakunnasta riippumaton, 25 op
päivitetty 14.12.2018 Opetus alkaa: Kevät 2019
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Maksullinen: 375 euroa
Koulutuksen sisältö

Keväällä 2019 alkavan opintokokonaisuuden opintojaksot toteutetaan seuraavasti:

* ITIP5 Tutkiva opiskelu, 5 op, 28.1.2019 - 3.3.2019, esseen palautus viimeistään 2.6.2019. Portfoliota työstetään koko opintokokonaisuuden ajan, palautus opintojen päätyttyä.

* ITIP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää, 5 op, 11.3.2019-19.5.2019

* ITIP2 Tietokäytännöt, 5 op, lukuvuonna 2019-2020

* ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media, 5 op, lukuvuonna 2019-2020

* ITIP4 Pelit ja pelillisyys, 5 op, lukuvuonna 2019-2020

Opinnot alkavat tammikuussa 2019 ja päättyvät alkukesästä 2020. Kaikissa verkkokursseissa on määrätty aloitus- ja päättymispäivä sekä lisäksi sisäinen aikataulu, jolloin esim. verkkokeskustelut käydään ja mihin mennessä viikkoharjoitukset on jätettävä. Opintoja ei voi siis suorittaa nopeammalla tai hitaammalla aikataululla. Opintoihin ei sisälly lähiopetusta.

Opiskelijalle myönnettävä opinto-oikeus kattaa tämän opetusohjelman mukaiset opinnot.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
ITIP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää (5 op) suomi
ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media (5 op) suomi
ITIP4 Pelit ja pelillisyys (5 op) suomi
ITIP2 Tietokäytännöt (5 op) suomi
ITIP5 Tutkiva opiskelu (5 op) suomi
Lisätietoja

Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti(at)uta.fi, p. 050 343 5742

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Hakeminen

HAKU OPINTOIHIN PÄÄTTYNYT, RYHMÄ TÄYNNÄ

Hakuaika: 21.11.2018 klo 10 – 22.11.2018. Perusopintoihin otetaan 30 opiskelijaa. Jos hakijoita on enemmän, opiskelijavalinta suoritetaan arpomalla. Opiskelijoita ei siis valita ilmoittautumisjärjestyksessä.

On ehdottoman tärkeää, että haettaessa opintoihin valitaan koulutustiedot-laatikosta "ITIPT Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot". Opinnot löytyvät Tampereen hakulomakkeelta. Emme huomioi opiskelijavalinnassa, jos hakija on valinnut koulutustiedot-laatikosta jonkun muun kohdan, esim. yleislomakkeen.

Lähetettyäsi verkkolomakkeen, saat viestin verkkolomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, että lomake on vastaanotettu.

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan viimeistään viikon 48 aikana kaikille opintoihin hakeneille. Valituille lähetetään opiskelijakirje postitse, ei-valituille hakijoille ilmoitetaan tieto sähköpostilla.

Aikaisempina vuosina opinnot ovat olleet suositut ja hakijoita on ollut enemmän kuin mitä ryhmään on voitu ottaa.

Haku vain koko perusopintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.


Tampereen yliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea opintoihin.

 

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.