tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kasvatustieteiden perusopinnot, verkko-opinnot, haku jaksoittain

Lukuvuosi 2018–2019, paikkakunnasta riippumaton, 5–25 op
päivitetty 07.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Verkko-opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Koulutuksen sisältö

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op verkko-opintoina. Verkko-opinnot ovat aikataulutettua ja ohjattua verkossa tapahtuvaa opiskelua.

Verkko-opetus

Verkko-opiskelu tapahtuu Internetin kautta toimivan verkko-oppimisympäristö Moodlen avulla. Verkko-opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja internet-yhteyttä säännöllisesti. Kunkin opintojakson alussa on lähitapaaminen, joka järjestetään yleensä yhtenä lauantaipäivänä Tampereella. Lähipäivään osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Opintoihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä (lukemista, pohdintaa, kirjoittamista, tiedonhakua, luentotallenteiden katsomista jne.). Verkko-oppimisympäristön keskusteluryhmien avulla opiskelijat ja opettajat voivat olla yhteydessä toisiinsa. Verkko-opinnoissa opintojaksolla voi olla useita eri työskentelytapoja, esim. verkkokeskustelua, ryhmätyönä kirjoitettavia oppimistehtäviä tai esseitä tai itsenäistä kirjallisten tehtävien tekoa.

Verkko-opinnoissa on viisi aikataulutettua, yhteisöllistä verkkotyöskentelyä edellyttävää opintojaksoa (KASP1-KASP5). Opintojaksoilla on määrätty aloitus- ja päättymispäivä sekä aikataulu, jolloin verkkokeskustelut käydään ja mihin mennessä tehtävät palautetaan. Opintojaksot edellyttävät opiskelijalta mahdollisuutta osallistua tehtävien tekemiseen verkkokurssialueella säännöllisesti. Kunkin opintojakson tarkemmat suoritusohjeet ilmoitetaan opintojen Moodle-alueella.

Verkko-opintojaksot lukuvuonna 2018-19

Jaksot: KASP3 ja KASP1 syksyllä 2018

Jaksot: KASP2, KASP4 ja KASP5 keväällä 2019

Verkko-opinnoissa voit ilmoittautua koko opintokokonaisuuteen (25 op) tai yksittäiseen opintojaksoon tai jaksoihin.

Sisältyvät opinnot
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opintosihteeri Raija Hakonen, Raija.Hakonen@uta.fi, puh. 040 190 1814

Opintokoordinaattori  Johanna Mäkelä Johanna.M.Makela@uta.fi, puh. 050 421 1071

Hakeminen

Haku jaksoittain. Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hakulomakkeet ja maksuehdot.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.