tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto-opetus, haku jaksoittain 5-25 op

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, myös etäopintona, 25 op
päivitetty 30.10.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Monimuoto-opetus
Maksullinen: 375 euroa
Koulutuksen sisältö

Monimuoto-opetuksessa jokaisen kasvatustieteiden perusopintojen opintojakson voi suorittaa joko

•osallistumalla opiskelua tukevaan pienryhmäopetukseen (jokaisessa opintojaksossa (KASP1-KASP5) järjestetään pienryhmäopetus kerran lukuvuodessa Tampereella, huom! mikäli riittävästi osallistujia tulee pienryhmiin.

Jokaiseen opintojaksoon sisältyy pienryhmäopetuksen lisäksi myös luento- tai oppimispäiväkirjoja, esseitä tai muita kirjallisia tehtäviä ja usein myös sähköinen tentti (tenttiluokat Tampereella, Porissa tai Seinäjoella) kirjallisuudesta.

 tai

•itsenäisesti suorittaen kevätlukukauden 2019 loppuun saakka. Itsenäiseen suorittamiseen sisältyy luento- tai oppimispäiväkirjoja (Moodlesta löytyvien luentotallenteiden pohjalta), esseitä tai muita kirjallisia tehtäviä ja usein sähköinen tentti kirjallisuudesta. Sähköisen tentin luokat sijaitsevat Tampereella, Seinäjoella tai Porissa. Kunkin opintojakson (KASP1-KASP5) omat suoritusohjeet ja materiaalit löytyvät opintojen Moodle-alueelta.

Katso opetusaikataulut alla olevista linkeistä kohdasta opintojakso opetusohjelmassa,  avoimia yliopisto-opintoja suorittaville  ("monimuoto-opetus").

Sisältyvät opinnot
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opintosihteeri Raija Hakonen, Raija.Hakonen@uta.fi, puh. 040 190 1814

Opintokoordinaattori  Johanna Mäkelä Johanna.M.Makela@uta.fi, puh. 050 421 1071

 

Hakeminen

Haku tapahtuu opintojaksoittain (esim. KASP3). Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Hakulomakkeet ja maksuehdot

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.