tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Populaarit esitysmuodot

Syksy 2018, Tampere, 1–2 op
päivitetty 14.06.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 1–2 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opetus
Maksullinen: 15–30 euroa
Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla populaarin monimuotoista aihepiiriä lähestytään tarkastelemalla länsimaisia populaareja esitysmuotoja yhteiskunnallisen ja kulttuurisen valtakamppailun sekä vallan vahvistamisen näkökulmista. Kurssilla keskitytään esiteollisen ja (jälki)teollisen ajan populaarien esitysten erilaisiin tuotannontapoihin, muotoihin sekä yleisösuhteisiin. Niiden kautta tarkastelemme muun muassa populaariin liittyviä poliittisuuden, kaupallisuuden, avantgarden, sukupuolen, luokan, tekijyyden, korkean ja matalan kulttuurin sekä kirjallisen ja ruumiillisen tradition kysymyksiä.  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa populaarin historiaan peilaten tunnistaa ja tarkastella erilaisia esitysmuotoja ja esiintymistapoja, samoin kuin niistä avautuvaa teoreettista keskustelua. 

Sisältyvät opinnot
TEATP3 Taiteen historia, filosofia ja kulttuurit: Populaarit esitysmuodot (avoin yliopisto) (2 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=40377

Hakeminen

Opintojaksolle valitaan opiskelijat motivaatiokirjeen perusteella.

Toimita motivaatiokirje: teija.huikka@staff.uta.fi

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.