tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kasvatustieteiden perusopinnot, verkko-opinnot, haku kokonaisuutena

Lukuvuosi 2018–2019, paikkakunnasta riippumaton, 25 op
päivitetty 10.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Verkko-opetus
Maksullinen: 375 euroa
Koulutuksen sisältö

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op verkko-opintoina. Verkko-opinnot ovat aikataulutettua, yhteisöllistä ja ohjattua verkossa tapahtuvaa opiskelua.

Verkko-opetus 

Verkko-opiskelu tapahtuu Internetin kautta toimivan verkko-oppimisympäristö Moodlen avulla. Verkkoopiskelu edellyttää, että opiskelijalla on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja internet-yhteyttä säännöllisesti. Kunkin opintojakson alussa on lähitapaaminen, joka järjestetään yleensä  lauantaipäivänä Tampereella. Lähipäivään osallistuminen ei ole pakollista, mutta se on erittäin suositeltava tapa aloittaa opinnot.

Opintoihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä (lukemista, pohdintaa, kirjoittamista, tiedonhakua, luentotallenteiden katsomista jne.). Verkko-oppimisympäristön keskusteluryhmien avulla opiskelijat ja opettajat voivat olla yhteydessä toisiinsa. Verkko-opinnoissa opintojaksolla voi olla useita eri työskentelytapoja, esim. verkkokeskustelua, ryhmätyönä kirjoitettavia oppimistehtäviä tai esseitä tai itsenäistä kirjallisten tehtävien tekoa.

Verkko-opinnoissa on viisi aikataulutettua, yhteisöllistä verkkotyöskentelyä edellyttävää opintojaksoa (KASP1-KASP5). Opintojaksoilla on määrätty aloitus- ja päättymispäivä sekä aikataulu, jolloin verkkokeskustelut käydään ja mihin mennessä tehtävät palautetaan. Opintojaksot edellyttävät opiskelijalta mahdollisuutta osallistua tehtävien tekemiseen verkkokurssialueella säännöllisesti. Kunkin opintojakson tarkemmat suoritusohjeet ilmoitetaan opintojen Moodle-alueella.

Verkko-opintojaksot lukuvuonna 2018-19

Jaksot: KASP3 ja KASP1 syksyllä 2018

Jaksot: KASP2, KASP4 ja KASP5 keväällä 2019

 

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat (5 op) suomi
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (5 op) suomi
KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta (5 op) suomi
KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku (5 op) suomi
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen (5 op) suomi
Lisätietoja

Opintosihteeri Raija Hakonen, Raija.Hakonen@uta.fi,    puh. 040 190 1814

Opintokoordinaattori Johanna Mäkelä, Johanna.M.Makela@uta.fi, puh. 050 421 1071

Hakeminen

Verkko-opinnoissa voit ilmoittautua joko koko opintokokonaisuuteen (25 op) tai yksittäiseen opintojaksoon/jaksoihin.

Haku koko opintokokonaisuuteen (25 op). Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Hakuaika päättyyy 8.9.2018.

Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste. Koko kokonaisuuden hinta 275 €.

Hakulomakkeet ja maksuehdot.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.