tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kasvatustieteiden perusopinnot, lähiopetus, haku kokonaisuutena

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 25 op
päivitetty 09.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opetus
Maksullinen: 375 euroa
Koulutuksen sisältö

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op lähiopetuksena, sisältää viisi jaksoa (KASP1-KASP5). Opintokokonaisuus menee yhden lukuvuoden aikana. Jokaisella opintojaksolla on oma sisäinen aikataulunsa, jota opinnossa tulee noudattaa. 

Lähiopetus (Tampere)

Lähiopetus on pääosin perinteistä läsnäoloa edellyttävää opiskelua. Lähiopetuksessa avoimen yliopiston opiskelija osallistuu päiväaikaan järjestettäville tutkinto-opetuksen (opintojaksot KASP1-KASP4) luennoille, osalla jaksoista pienryhmätyöskentelyyn sekä tentteihin. Luennot on mahdollista katsoa myös tallenteina Moodle-alueelta. Lähiopetukseen sisältyy myös itsenäistä työskentelyä kuten kirjallisuuden lukemista ja erilaisten oppimistehtävien tekemistä. KASP5 opintojakson avoimen yliopiston lähiopetuksen opiskelijat suorittavat monimuoto-opetuksena.

Lähiopetus alkaa syyslukukauden alusta ja kestää kevätlukukauden loppuun saakka. Perusopinnot etenevät lukuvuoden aikana. Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen lähiopetukseen tapahtuu elokuussa. Opinto-oikeus myönnetään koko opintokokonaisuuteen (25 op).

Lähiopetuksen opintojaksot lukuvuonna 2018-2019:

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op: kevät 2019

KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5 op: syksy 2018

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op: syksy 2018

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen 5 op: kevät 2019

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op: kevät 2019

Katso opetusaikataulut alla olevista linkeistä, kohdasta opintojakso opetusohjelmassa, Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville ("Lähiopetus, Tampere").

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat (5 op) suomi
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (5 op) suomi
KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta (5 op) suomi
KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku (5 op) suomi
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen (5 op) suomi
Lisätietoja

Opintosihteeri Raija Hakonen, Raija.Hakonen@uta.fi   puh. 040 190 1814

Opintokoordinaattori Johanna Mäkelä, Johanna.M.Makela@uta.fi, puh. 050 421 1071

Hakeminen

Haku koko opintokokonaisuuteen (25 op). Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Hakuaika päättyyy 9.9.2018.

Hakulomakkeet ja maksuehdot.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.