tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kestävän kehityksen opintoja

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 20–65 op
päivitetty 14.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 20–65 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus
Maksullinen: 300–975 euroa
Tunniste: KEKEOK
Koulutuksen sisältö

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus ei ole omana hakukohteena avoimessa yliopistossa. Erillisinä hakukohteina on avoimina yliopisto-opintoina tarjolla opintojaksot: YKYYKEKE0 Kestävän kehityksen johdantojakso, 5 op (syksy 2018) sekä YKYYKEKE1  Kestävän kehityksen käytäntöjä, 5 op (kevät 2019).


Lisäksi osa valinnaisista opintojaksoista löytyy avoimen tarjonnasta. Niiden avulla on mahdollista koota opintokokonaisuuteen vaadittava määrä opintosuorituksia.


Opintokokonaisuuden sisältö.
Opintojaksoja voi suorittaa yksittäinkin. Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää johdantojakson (YKYYKEKE0) suorittamista. Tampereen yliopistossa kokonaismerkintään vaaditaan vähintään 20 opintopistettä, Tampereen teknillisessä yliopistossa vähintään 25 opintopistettä ja Tampereen ammattikorkeakoulussa vähintään 15 opintopistettä. Vähimmäisopintopistemäärät sisältävät 5 opintopisteen johdantojakson.


Kestävän kehityksen opintokokonaisuuteen sisällytettäviä opintojaksoja ei voi käyttää mihinkään muuhun opintokokonaisuuteen (esim. tutkinto-ohjelman perus- tai aineopinnot). Jos kokonaisuuteen kuuluvalla opintojaksolla on vaatimuksena aiempia opintoja, noudatetaan jo olemassa olevaa ohjeistusta.
Muutokset mahdollisia.

Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Sisältyvät opinnot
YKYYKEKE0 Kestävän kehityksen johdantojakso (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYKEKE1 Kestävän kehityksen käytäntöjä (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:
http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.