tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot

Lukuvuosi 2018–2019, Pori, 5–25 op
päivitetty 14.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Tunniste: YKY
Koulutuksen sisältö

Yhteiset opinnot ovat Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan useimpiin tutkinto-ohjelmiin kuuluvia opintoja (kts. "Lisätietoja" sivun alareunasta). Opinnot soveltuvat siis tutkintotavoitteisesti opiskeleville mutta myös kenelle tahansa jota aihealueet kiinnostavat.

Jaksot voi suorittaa Tampereella lähiopintoina tai vaihtoehtoisesti jaksosta riippuen joustavina monimuoto-opintoina tai kirjallisuusesseillä mistä päin maailmaa tahansa.

Opintojaksot (osassa jaksoista jokainen erillinen kurssitoteutus) ovat omina erillisinä hakukohteina.

YKYYHT1

Vuosittain lähi- ja verkkokurssi (4 op:n osuus opintojaksosta) sekä 1 op:n tiedonhankinnan kurssi lähiopintoina Tampereella (mahdollisesti myös Porissa ja Seinäjoella, kysy tarvittaessa). Kaikki kurssitoteutukset ovat omina, erillisinä hakukohteina.

YKYYHT2

Vuosittain lähi- ja verkkokurssi. Kaikki kurssitoteutukset ovat omina, erillisinä hakukohteina.

YKYYHT3

Kurssin voi suorittaa Porissa verkko-opintoina syyslukukaudella 2018. Verkkokurssi etenee viikottaisissa sykleissä, kurssi alkaa 22.10.2018

YKYYHT4

Suoritetaan kahdessa osassa (koko jakso yhtenä hakukohteena), lähikurssit (syksyllä toinen, keväällä toinen) Tampereella (suoritettavissa luentotallenteiden avulla myös Porista ja Seinäjoelta, mahdollisesti myös paikkakunnasta riippumattomasti). Jakson voi suorittaa myös vapaavalintaiseen aikaan sähköisillä kirjatenteillä kurssin sijaan. Opinto-oikeuden saa 31.7.2019 saakka johon mennessä opintojakson voi suorittaa haluamillaan jaksosta järjestettävillä kursseilla tai sähköisillä kirjatenteillä.

YKYYHT5

Kurssi Tampereella vuosittain loppukeväästä (myös etäopiskeltavissa luentotallenteiden avulla). Jakson voi suorittaa myös sähköisenä kirjatenttinä tai kirjallisuusesseellä vapaavalintaiseen aikaan. Opinto-oikeuden saa 31.7.2019 saakka johon mennessä opintojakson voi suorittaa haluamallaan jaksosta järjestettävällä kurssilla tai sähköisellä kirjatenteillä tai esseellä.

Muutokset mahdollisia.

Sisältyvät opinnot
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan (2 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT4B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan (3 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (verkkokurssi) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT5 Verkostoitunut maailma (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen (verkkokurssi) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä - Luennot (verkkokurssi) (4 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Tutkintotavoitteisesti opiskeleville lisätietoa:

Useimpien yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien perusopintokokonaisuuksiin kuuluu jo yksi jakso yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteisistä opinnoista. YKYYHT2 yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman (sosiaalitieteiden perusopinnot), YKYYHT3 logopedian ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmien, YKYYHT4 filosofian ja YKYYHT5 historian tutkinto-ohjelman perusopintokokonaisuuksiin.

Tämän lisäksi kaikki loput neljä YKYYHT -opintojaksoa kuuluvat pakollisina filosofian, sosiaalityön sekä yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmiin. Historian tutkinto-ohjelmaan kuuluu perusopinnoissa olevan YKYYHT5 -jakson lisäksi YKYYHT1 ja kaksi vapaavalintaista jaksoista YKYYHT2, YKYYHT3 ja YKYYHT4. Psykologian tutkinto-ohjelmaan kuuluu YKYYHT1 ja kolme vapaavalintaista jaksoista YKYYHT2, YKYYHT3, YKYYHT4 ja YKYYHT5. Logopedian tutkinto-ohjelmaan kuuluu perusopinnoissa olevan YKYYHT3 -jakson lisäksi YKYYHT1, YKYYHT2 sekä YKYYHT4.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

YKYYHT1, YKYYHT2 ja YKYYHT3 -jaksoilla opinto-oikeuden saa aina vain yhteen tiettyyn opetusohjelmassa olevaan kurssitoteutukseen (rajoitettu hakuaika kurssien aikataulun mukaan). YKYYHT4 ja YKYYHT5 -jaksoilla on jatkuva haku (kesätauot poislukien) ja opinto-oikeus kestää 31.7.2019 saakka. YKYYHT4 ja YKYYHT5 -jaksot voi suorittaa haluamillaan jaksoista järjestettävillä kursseilla tai vaihtoehtoisesti vapaavalintaiseen aikaan sähköisenä kirjatenttinä (suoritusaikaa 31.12.2019 saakka), YKYYHT5 myös kirjallisuusesseellä.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.