tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet), verkko-opinnot

Syksy 2018, Pori, myös etäopintona, 25 op
päivitetty 04.06.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Verkko-opetus
Maksullinen: 375 euroa
Tunniste: STYPT
Koulutuksen sisältö

Korvaavuus Sosiaalityön perusopinnoista sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnolla (Sosionomi AMK, Geronomi AMK, Kuntoutuksen ohjaaja AMK):

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto korvaa sosiaalityön perusopinnoista 20 opintopistettä, suoritettavaksi jää opintojakso Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op). Valitse hakulomakkeen koulutustiedot-laatikosta "STYPT Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)". Tällöin Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op) –jakson suoritettuaan opiskelija saa kokonaismerkinnän Sosiaalityön perusopinnoista 25 op (maksu 375 euroa; opinto-oikeuden kesto periodin II kurssin ajan). Postita lisäksi oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi osoitteeseen: Tampereen yliopisto, avoin yliopisto-opetus, Päivi Antinoja, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki. Todistuskopion pitää olla kahden henkilön oikeaksi todistama (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys)

Syyslukukaudella 2018 järjestettävä YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto -jakson voi suorittaa kokonaisuudessaan verkko-opintoina, linkki opintojakson opetusohjelmaan.

Verkkokurssi järjestetään periodilla II, 22.10.2018 alkaen ja se etenee viikottaisissa sykleissä.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä (5 op) suomi
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op) suomi
STYP1 Sosiaalityön perusteet (5 op) suomi
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt (5 op) suomi
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op) suomi
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta: 

opintosihteeri Päivi Antinoja,
paivi.antinoja(at)uta.fi, p. 040 190 1824

opintokoordinaattori Ulla Lassila,
ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Hakeminen

Hakuaika: 15.8. klo 10 - 7.10.2018. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

ks. tarkemmat tiedot Koulutuksen sisältö -kohdasta

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.