tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus

Kevät 2019, Tampere, 30–34 op
päivitetty 13.11.2018 Opetus alkaa: Kevät 2019
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 30–34 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opetus
Maksullinen: 450–510 euroa
Tunniste: SUKKPT
Koulutuksen sisältö

SUKK-opinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja joiden suomen kielen taito on suurin piirtein Eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2.

Opintojaksojen opetus perustuu pääosin lähiopetukseen. Lisätietoa suoritustavoista löytyy opinto-oppaasta.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on vahva B2-tason kielitaito. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy opiskelemaan omaa alaansa suomen kielellä yliopisto-opetuksessa ja toimimaan suomenkielisessä työympäristössä.

Opinnot voi suorittaa kokonaan kalenterivuoden 2019 aikana. Opinnoista järjestetään puolet kevätlukukaudella ja puolet syyslukukaudella 2019.

Opintojaksoista SUKKP6 Ääntämisharjoituksia suoritetaan tarpeen mukaan, suorituksesta sovitaan opettajan kanssa. Opintojaksosta ei tarvitse maksaa, eli kokonaisuudesta maksetaan 30 op:n mukaan.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
SUKKP3 Kielen käyttö I (5 op) suomi
SUKKP4 Kielen käyttö II (5 op) suomi
SUKKP1 Kielioppi I (5 op) suomi
SUKKP2 Kielioppi II (5 op) suomi
SUKKP0 Lähtötasokoe (0 op) suomi
SUKKP5A Suomen kulttuuri ja yhteiskunta I (5 op) suomi
SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta II (5 op) suomi
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia (4 op) suomi
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Annikka Hautamäki, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-3186653

Hakeminen

Kaikkien opiskelijoiden on suoritettava kielitaitoa mittaava lähtötasokoe, joka järjestetään tammikuussa lukukauden alussa (ks. kokeen sisällöstä tarkemmin kohtaa SUKKP0 Lähtötasokoe). SUKK-opintokokonaisuuteen valitaan tammikuussa järjestettävässä lähtötasokokeessa 5 opiskelijaa.

Haku opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Opintojaksoista SUKKP6 Ääntämisharjoituksia suoritetaan tarpeen mukaan, suorituksesta sovitaan opettajan kanssa. Opintojaksosta ei tarvitse maksaa, eli kokonaisuudesta maksetaan 30 op:n mukaan.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.