tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kirjallisuustieteen aineopinnot

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 35 op
päivitetty 13.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 35 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 525 euroa
Tunniste: KIRAT
Koulutuksen sisältö

Jaksoja voi suorittaa itsenäisesti kirjatenteillä tai osallistumalla lähiopetukseen.

Lähiopetuksen aika- ja paikkatiedot ovat opetusohjelmassa.

Jaksot KIRA1 ja KIRA2 ovat pakollisia, KIRA3-jaksoista tulee suorittaa kolme ja KIRA4-jaksoista kaksi. Huomaa, että lähiopetuksena järjestettävät kurssit ovat erinimisiä kuin opinto-oppaan jaksot ja voivat sopia suoritukseksi useampaan kuin yhteen aineopintojen jaksoon. Katso kokonaisuuden rakenne opinto-oppaasta.

Opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen jälkeen lähiopetuskursseille on ilmoittauduttava vielä erikseen. Ohjeet lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus (5 op) suomi
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia (5 op) suomi
KIRA1 Kirjallisuuden teoria (5 op) englanti suomi
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät (5 op) englanti suomi
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media (5 op) suomi
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta (5 op) suomi
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus (5 op) suomi
KIRA4E Omavalintaiset työelämätaidot (5 op) suomi
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun (5 op) suomi
KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun (5 op) suomi
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle (5 op) suomi
KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta (5 op) suomi
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi (5 op) suomi
KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: kielialueet (5 op) suomi
KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: lajit ja tyylisuunnat (5 op) suomi
Lisätietoja

Opintojen sisällöistä, opetusjärjestelyistä ynnä muusta lisätietoja antaa opintokoordinaattori Maija Ohvo, maija.ohvo@staff.uta.fi, 0503186653.

Hakeminen

Pakolliset edeltävät opinnot: kirjallisuustieteen perusopinnot 25op. Opintorekisteriote opinnoista on toimitettava opintokoordinaattori Maija Ohvolle (maija.ohvo@staff.uta.fi) hakuajan päättymiseen mennessä.

Haku opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.