tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kirjallisuustieteen perusopinnot

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 25 op
päivitetty 13.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 375 euroa
Tunniste: KIRPT
Koulutuksen sisältö

Lähiopetuksessa jaksojen suoritus koostuu luentokurssista ja oheiskirjallisuuden tenttimisestä. Jaksot voi myös suorittaa kokonaan itsenäisesti kirjatenteillä.

Lähiopetuksen aika- ja paikkatiedot ovat opetusohjelmassa.

Haku opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan (5 op) englanti suomi
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan (5 op) englanti suomi
KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan (5 op) englanti suomi
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta (5 op) englanti suomi
KIRP5 Tekstianalyysi (5 op) englanti suomi
Lisätietoja

Opintojen sisällöistä, opetusjärjestelyistä ynnä muusta lisätietoja antaa opintokoordinaattori Maija Ohvo, maija.ohvo@staff.uta.fi, 0503186653.

Hakeminen

Haku opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.