tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Puheviestinnän opintokokonaisuus, haku jaksoittain

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–25 op
päivitetty 13.12.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Monimuoto-opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Koulutuksen sisältö

Puheviestinnän opintokokonaisuus, journalistiikan ja viestinnän aineopintoja.

Edeltävinä opintoina vaaditaan JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet -opintojakson suorittamista.

Sisältyvät opinnot
JOVA1 Esiintyminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JOVPVA5 Poliittinen viestintä (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JOVA2 Ryhmäviestintä (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JOVA4 Vaikuttaminen ja argumentointi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JOVA3 Viestintä ammatillisissa ja läheisissä vuorovaikutussuhteissa (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/coms.html

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.