tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Puheviestinnän opintokokonaisuus, haku kokonaisuutena

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 25 op
päivitetty 31.05.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Monimuoto-opetus
Maksullinen: 375 euroa
Koulutuksen sisältö

Puheviestinnän opintokokonaisuus, journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman aineopintoja.

Edeltävinä opintoina vaaditaan JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet -opintojakson suorittamista.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
JOVA1 Esiintyminen (5 op) suomi
JOVPVA5 Poliittinen viestintä (5 op) suomi
JOVA2 Ryhmäviestintä (5 op) suomi
JOVA4 Vaikuttaminen ja argumentointi (5 op) suomi
JOVA3 Viestintä ammatillisissa ja läheisissä vuorovaikutussuhteissa (5 op) suomi
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/coms.html

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.