tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin, haku jaksoittain

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–25 op
päivitetty 06.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Koulutuksen sisältö

Journalistiikan ja viestinnän aineopintoja.

JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus -kurssille vaaditaan edeltävinä opintoina JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet.

Sisältyvät opinnot
JOVKA1 Johdatus visuaaliseen kulttuuriin (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JOVA13 Journalismin perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JOVA5 Viestinnän ja median tutkimussuuntauksia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/coms.html

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.