tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot, haku kokonaisuutena

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 25 op
päivitetty 31.05.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 375 euroa
Koulutuksen sisältö

Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot lähiopetuksena.

JOVP4 Media maailmassa tarjotaan ainoastaan verkko-opetuksena ja JOVP5 Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin on tarjolla vain kirjatenttinä.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
JOVP5 Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin (5 op) suomi
JOVP1 Johdatus viestintään ja mediaan (5 op) suomi
JOVP4 Media maailmassa (5 op) suomi
JOVP3 Viestinnän etiikka (5 op) suomi
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet (5 op) suomi
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/coms.html

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.