tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Taloustiede

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–45 op
päivitetty 22.02.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–45 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–675 euroa
Koulutuksen sisältö

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa Taloustieteen aineopintoja 45 op.

Taloustieteen kurssien opetus ja tentit Tampereella päiväaikaan. Avoimen yliopiston opiskelijat samoissa opetusryhmissä kuin tutkinto-opiskelijat.

Huomaa kursseista KATTAA12A+B sekä KATTAA13A+B: Nämä opintojaksot/kurssit koostuvat kahdesta, peräkkäisinä opetusperiodeina toteutettavasta 5 opintopisteen osasta (A-osa ja B-osa). Lopullinen 10 opintopisteen kurssiarvostelu annetaan osasuoritusten keskiarvona. A ja B -osiin ilmoittaudutaan erikseen.

Huom! Seuraavilla Taloustieteen –aineopintokursseilla vaaditaan edeltäviä opintoja: KATTAA12A+B; KATTAA13A+B; KATTAA21; KATTAA31; KATTAA35; KATTAA37 näiden kurssien pakollinen edeltävä kurssi on kauppatieteiden perusopintokurssi KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op. Edeltävä kurssi on oltava suoritettuna ennen aineopintokurssille ilmoittautumista.

Taloustieteen tutkinto-opintoja suunnittelevan kannattaa suorittaa kaikki ns. runkokurssit (KATTAA12; KATTAA13; KATTAA21). Lisäksi suositellaan, että ennen Mikrotalousteoria -kursseja on suoritettuna KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I (kurssi on kauppatieteiden kandidaattiohjelman laskennallisten valmiuksien osakurssi).

Muut avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat kurssit (KATTAA31;KATTAA35) ovat sovelluskursseja, joista tutkinto-opiskelijan suositellaan suorittavan kaksi.


HUOM! KATTAA31 -kurssin muuttunut tieto: opetus alkaa 1.4.2019, katso tarkemmin tästä.
(Tieto päivitetty 22.2.2019).


Syksyllä opetettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018
Keväällä opetettavien kurssien haku alkaa 21.11.2018

Katso kurssien  aikataulut alta ko. opintojakson linkistä

Sisältyvät opinnot
KATTAA21 Ekonometria (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATTAA35 Kansainvälinen talous (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATTAA13A Makrotalousteoria I (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATTAA13B Makrotalousteoria II (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATTAA12A Mikrotalousteoria I (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATTAA12B Mikrotalousteoria II (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATTAA37 Rahatalous (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille kursseille.
Kurssi löytyy hakulomakkeelta koodin (esim. KATTAA21) mukaisesti aakkosjärjestyksessä.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.


Huomio jo hakiessasi mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot!

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.