tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosialityön aineopinnot

Syksy 2018, Pori, 55 op
päivitetty 03.05.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 55 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 825 euroa
Tunniste: STYAT
Koulutuksen sisältö

Haku opintoihin päättyy ke 6.6.2018 klo 16.00. Opinnot alkavat syyskuussa 2018. 

Infotilaisuus opinnoista järjestetään ma 4.6.2018 klo 16-18 Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 C, luokka 107.

Opintoihin sisältyvä lähiopetus järjestetään valtaosin päivisin.

Huomaathan, että Käytännön opetus ja ohjaus -jaksoon sisältyy yhdeksän viikkoa käytännön opetusta sosiaalityön organisaatiossa muodollisesti pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa ("harjoittelu"). Käytännön opetus on palkatonta, myös mahdolliset matkakulut ym. kustannukset jäävät opiskelijan kustannettavaksi. Käytännön opetuksesta saa vapautuksen, jos on toiminut sosiaalityöntekijänä vähintään vuoden ajan tai opiskelijalla on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto. Suoritettavaksi jää essee, joka palautetaan Taitoseminaarin yhteydessä. 

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
STYA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä (5 op) suomi
STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö (5 op) suomi
STYA5 Kandidaatintutkielma (10 op) suomi
STYA3B Käytännön opetus ja ohjaus (15 op) suomi
STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen (5 op) suomi
STYA1A Sosiaalioikeus (5 op) suomi
STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op) suomi
STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op) suomi
Lisätietoja

koordinaattori Päivi Kuisma, paivi.kuisma(at)uta.fi,

p. 050 430 2013

Hakeminen

Edeltävät opinnot:

Hakukelpoisia opintoihin ovat henkilöt, joilla on suoritettuna:

-sosiaalityön perusopinnot kokonaan tai vähint. 20 op
tai
-sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Jos sosiaalityön perusopinnot on suoritettu jonkun muun kuin Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaan, perusopintojen vastaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hakuaika:

Haku opintoihin päättyy ke 6.6.2018 klo 16.00. Opintoihin haetaan verkkolomakkeella

HUOM! Postita heti hakulomakkeen lähettämisen jälkeen oikeaksi todistettu (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys) jäljennös vaadittavien edeltävien opintojen todistuksesta/opintosuoritus-otteesta osoitteeseen: Tampereen yliopiston Porin yksikkö, PL 181, 28101 PORI

Todistusjäljennöstä ei tarvitse toimittaa, jos olet toimittanut sen aikaisemmin tai perusopinnot on suoritettu Tampereen yliopistossa (avoin yliopisto tai tutkintokoulutus).

Opiskelijavalinta:

Opintoihin otetaan 15 opiskelijaa. Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän, järjestetään aineistokoe.

Aineistokoe järjestetään tarvittaessa ma 11.6.2018 klo 16:00-18:00, Porin yliopistokeskuksen luokkatila 107, Pohjoisranta 11 C.

Tieto aineistokokeen järjestämisestä tai sen mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen.

Aineistokokeen materiaali jaetaan hakijoille koetilaisuudessa, ja sen saa pitää koko koetilaisuuden ajan. Aineistokokeen avulla arvioidaan hakijan kykyä ymmärtää, tulkita ja eritellä sosiaalityön tieteellistä tekstiä.

Opiskelijat valitaan aineistokokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli kaikkia saman pistemäärän saaneita hakijoita ei voida ottaa opintoihin mukaan, ratkaistaan heidän sijoittumisensa arvalla. Opiskelijavalinnassa ovat etusijalla hakijat, jotka ovat hakeneet koko opintokokonaisuuteen (55 op).

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea opintoihin.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.