tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 60 op
päivitetty 29.03.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 60 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 900 euroa
Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena -kokonaisuus koostuu kahdesta pakollisesta opintojaksosta ja vapaasti valittavista hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmien opinnoista.

Pakolliset opintojaksot: KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op ja KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op

Vapaasti valittavat opinnot koostuvat siten, että suoritetaan 10 op vähintään kahdesta tutkinto-ohjelmasta (hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma (aik. sosiaalitieteiden opinnot)). Loput opinnot (siten, että 60 op täyttyy) valitaan vapaasti em. tutkinto-ohjelmien tarjoamista perus- ja aineopinnoista.

Katso tarkemmin Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena –opinnoista.

Eri koulutusasteiden opettajien kelpoisuusehdoista voit katsoa Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) sivuilta.

Pakollisten opintojaksojen lisätietoa KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op: luento-opetus syksyllä 2018 Tampereella, luennoista tulee tallenteet Moodleen. Tentit suoritetaan Tampereella erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op - kurssista järjestetään lukuvuonna 2018-2019 kaksi toteutusta (joista valitset yhden):
- Verkkokurssi avautuu 22.10.2018 alkaen ja on avoinna 17.8.2019 saakka. Luennot ovat kahta luentokertaa lukuun ottamatta saatavissa tallenteina Moodlessa. Myös muu kurssiaineisto (mm. harjoitukset ja kurssikirja) on saatavissa Moodlessa. Kurssi on tentittävissä kerran kuukaudessa sähköisessä tentissä.
- Luentokurssi päiväaikaan Tampereella, alkaa 3.9.2018. Tämän kurssin luennot tallennetaan kahta luentokertaa lukuun ottamatta ja luentotallenteet tulevat saataville Moodleen. Muukin kurssiaineisto tulee kattavasti saataville Moodleen. Paikkoja rajoitetusti. Luentokurssille ilmoittautuminen päättyy 12.9.2017.

Huomaa, että vapaasti valittavien opintojen osalta monia opintojaksoja voi suorittaa esim. sähköisinä kirjallisuustentteinä. Vapaasti valittavien opintojen tarkemmat tiedot löydät yllä mainittujen tutkinto-ohjelmien linkeistä.

Katso pakollisten opintojaksojen aikataulutiedot alta, ko. kurssin linkistä.

Sisältyvät opinnot
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (verkkokurssi) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, monimuoto-opetus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille opintojaksoille.

Syksyllä opetettavien (luennot) kurssien haku alkaa 15.8.2018.
Keväällä opetettavien (luennot) kurssien haku alkaa 21.11.2018.
Kirjatentteinä ja verkko-opintoina suoritettavien opintojaksojen/kurssien ilmoittautuminen on avoinna pääsääntöisesti koko lukuvuoden.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.


Hakukohteet löydät hakulomakkeelta koodin mukaisesti aakkosjärjestyksessä.

Huomioi hakiessasi mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.