tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Vastuullisen liiketoiminnan syventäviä opintoja

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–20 op
päivitetty 08.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–20 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–300 euroa
Koulutuksen sisältö

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventävistä opinnoista on avoimena yliopisto-opetuksena mahdollista suorittaa yhteensä 20 op.

Opinnot jakautuvat kahteen osamoduuliin: Vastuullinen johtaminen sekä Yhteiskunnallinen laskentatoimi.

Saadaksesi kokonaismerkinnän Vastuullisen liiketoiminnan syventävistä opinnoista on suoritettava 20 op.

Opintojaksojen opetus järjestetään lähiopetuksena Tampereella. Lisätietoa suoritustavoista löytyy opinto-oppaasta.

Syksyllä 2018 opetettavat kurssit
KATVAS12 Sidosryhmäteoria ja –johtaminen 5 op (Vastuullinen johtaminen –moduuli);
KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op (Yhteiskunnallinen laskentatoimi –moduuli)

Keväällä 2019 opetettava kurssi
KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op (Vastuullinen johtaminen –moduuli)

Pakolliset edeltävät opinnot: soveltuva alempi korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden tradenomi, KTK tai kandidaatin tutkinto, jossa riittävästi soveltuvia kauppatieteiden opintoja) ja Responsible business and sustainability -teemaopintoja 20 op (tai vastaavat tiedot).

Katso kurssien aikataulutiedot alla ko. kurssin linkistä.

Sisältyvät opinnot
KATVAS11 Eettinen johtajuus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATVAS12 Sidosryhmäteoria ja -johtaminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi (10 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352. Postiosoite: Tellervo Helenius, Johtamiskorkeakoulu, 33014 Tampereen yliopisto

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille opintojaksoille.

Syksyllä 2018 opetettavien kurssien haku alkaa ke 15.8.2018
Keväällä 2019 opetettavien kurssien haku alkaa ke 21.11.2018

Kurssit löytyvät hakulomakkeelta koodin (esim. KATVAS21) mukaisesti aakkosjärjestyksessä.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.


Opiskelijat valitaan edeltävien opintojen perusteella (katso kohta Koulutuksen sisältö).
Kerro hakulomakkeen Lisätiedot –kohdassa missä ja milloin aikaisempi vaadittu tutkintosi on suoritettu ja lähetä jäljennös tutkintotodistuksesta kurssin hakuajan päättymiseen mennessä opintokoordinaattorille.
Mainitse Lisätiedot-kohdassa myös vaadittujen teemaopintojen suorittamisesta (tai niitä vastaavat opinnot).

Huom! KATVAS11 -kurssin hakuaikaa muutettu (päivitetty 25.10.2018).

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.