tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Euroopan integraatio, teemaopintoja

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–20 op
päivitetty 17.12.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 5–20 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–300 euroa
Koulutuksen sisältö

Johtamiskorkeakoulu -tiedekunnan teemaopinnot sisältävät opintoja tiedekunnan aihealueilta yli tutkinto-ohjelma- ja oppiainerajojen. Opinnot soveltuvat työelämässä jo oleville osaamisen täydentämiseen ja syventämiseen. Tutkintotavoitteisesti opiskelevat voivat pääsääntöisesti sijoittaa opinnot Tampereen yliopiston tutkintoihin valinnaisten opintojen osioon tutkinto-opiskelijoiksi päästyään.

Euroopan integraatio –teemakokonaisuudessa on suoritettavissa kuusi opintojaksoa (kurssia), josta jokainen on laajuudeltaan 5 op. Kokonaismerkinnän saa, kun on suorittanut teemakokonaisuudesta vähintään 20 op.

Osassa opintojaksoista järjestetään luento-opetusta lukuvuonna 2018-2019 Tampereella:
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 5 op;
POLVOA22 EU ja Länsi-Balkan: ehdollistettua demokratiaa ja valtionrakennusta 5 op;
POLKVA22 Politics of Memory in Eastern Europe 5 op;
HALJUA24 European Union Law 5 op;
HALJUA42 Human Rights Law 5 op.
Katso luento-opetuksen aikataulut ja ilmoittautuminen alhaalta ko. kurssin linkistä.  

Osa opintojaksoista on suoritettavissa myös itsenäisesti sähköisinä kirjallisuustentteinä (Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai joissain tapauksissa myös esseellä/harjoitustyöllä.
Kirjatentteinä suoritettavat opintojaksot:
POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko 5 op;
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus 5 op;
POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet 5 op;
POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot 5 op.
Katso kirjatentteinä suoritettavat opintojaksot ja niiden kirjallisuuden tiedot opetussuunnitelmasta.
Kirjatentteinä suoritettavien opintojaksojen ilmoittautuminen on avoinna läpi lukuvuoden.

Kursseissa POLVOA21; POLVOA22 ja POLKVA22 voit siis valita suoritatko kurssin luentokurssina vai kirjatenttinä.

Seuraaville kursseille vaaditaan pakollisia edeltäviä opintoja: POLVOA21 ja POLVOA22 –kurssien pakollinen edeltävä kurssi on Valtio-opin perusopintojen kurssi POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi 5 op.
POLKVA21 ja POLKVA22 –kurssien pakollinen edeltävä kurssi on Valtio-opin perusopintojen kurssi POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op. Edeltävä kurssi on oltava suoritettuna ennen aineopintokurssille ilmoittautumista.

Sisältyvät opinnot
POLVOA22/A32 EU ja Länsi-Balkan: ehdollistettua demokratiaa ja valtionrakennusta (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA24 European Union Law (5 op) englanti hakuaika päättynyt
HALJUA42 Human Rights Law (5 op) englanti hakuaika päättynyt
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin (5 op) suomi hakuaika päättynyt
POLKVA22 Politics of Memory in Eastern Europe (5 op) englanti hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Syksyllä opetettavien luentokurssien haku alkaa 15.8.2018.
Keväällä opetettavien luentokurssien haku alkaa 21.11.2018.
Kirjatentteinä suoritettavien opintojaksojen/kurssien ilmoittautuminen on avoinna koko lukuvuoden.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.

Haku yksittäisille opintojaksoille.

Hakukohteet löydät hakulomakkeelta koodin mukaisesti aakkosjärjestyksessä, esim. "POLVOA21 (kirjatentti)"; "POLVOA21 (luennot)".

Huomioi hakiessasi pakolliset edeltävät opinnot.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.