tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi, teemaopintoja

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–25 op
päivitetty 08.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Koulutuksen sisältö

Johtamiskorkeakoulu -tiedekunnan teemaopinnot sisältävät opintoja tiedekunnan aihealueilta yli tutkinto-ohjelma- ja oppiainerajojen. Opinnot soveltuvat työelämässä jo oleville osaamisen täydentämiseen ja syventämiseen. Tutkintotavoitteisesti opiskelevat voivat pääsääntöisesti sijoittaa opinnot Tampereen yliopiston tutkintoihin valinnaisten opintojen osioon tutkinto-opiskelijoiksi päästyään.

Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi -teemakokonaisuudesta on lukuvuonna 2018-2019 suoritettavissa viisi opintojaksoa (kurssia), joista jokainen on laajuudeltaan 5 op. Kokonaismerkinnän saa, kun on suorittanut vähintään 20 op.

Lähiopetuksena järjestetään kurssit HALJTA05; HALJUA23; HALJUA61. Näiden kurssien opetus ja tentit järjestetään Tampereella päiväaikaan.
Kurssin HALJTP01 luennot tallennetaan ja tallenteet tulevat saataville Moodleen, joten tämän kurssin lähiopetukseen ei ole välttämätöntä osallistua. Tenttiminen kuitenkin Tampereella.

Verkkokurssina järjestetään kurssi HALKAP01. Kurssin päättää sähköinen tentti, joka on suoritettavissa Tampereella, Porissa, Seinäjoella. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin 4.3.-4.6.2019. Kurssiin sisältyy osatehtäviä, jotka tulee olla suoritettuna ennen tenttimistä, joten otathan tämän huomioon kurssin suoritusta suunnitellessasi. Kurssin suorittaminen kannattaa aloittaa viimeistään toukokuun puolivälissä. Tenttisuoritukset arvioidaan vain niiltä opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet kaikki osatehtävät. Kurssin päättää sähköinen tentti, joka on suoritettavissa Tampereella, Seinäjoella ja Porissa.

Syksyllä opetetaan opintojakso HALJTP01
Keväällä opetetaan opintojaksot HALJTA05; HALJUA23; HALKAP01; HALJUA61

Seuraaville kursseille vaaditaan pakollisia edeltäviä opintoja: HALJTA05 -kurssin pakollinen edeltävä kurssi on HALJTP01. Kurssin HALJUA23 pakollinen edeltävä kurssi on hallintotieteiden/kauppatieteiden perusopintokurssi KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op.
HALJUA61: pakollinen edeltävä kurssi on HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op.
Edeltävien kurssien on oltava suoritettuna ennen näille kursseille ilmoittautumista.

Jokaiselle opintojaksolle haetaan erikseen.
Syksyn opintojaksoille haku alkaa 15.8.2108
Kevään opintojaksoille haku alkaa 21.11.2018

Katso kurssien aikataulut alta ko. kurssin linkistä.

Sisältyvät opinnot
HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTA05 Julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA61 Julkiset hankinnat (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTP01 Julkissektorin instituutioiden talous (monimuoto-opetus) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA23 Kunnallisoikeus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille kursseille. Kurssi löytyy hakulomakkeelta koodin (esim. HALJTA05) mukaisesti aakkosjärjestyksessä.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.

Huomaa kurssin HALJUA23 pakollinen edeltävä kurssi, joka on oltava suoritettuna ennen HALJUA23 -kurssille hakemista.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.