tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta, teemaopintoja

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–20 op
päivitetty 08.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–20 op
Opetusaika: Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–300 euroa
Koulutuksen sisältö

Johtamiskorkeakoulu -tiedekunnan teemaopinnot sisältävät opintoja tiedekunnan aihealueilta yli tutkinto-ohjelma- ja oppiainerajojen. Opinnot soveltuvat työelämässä jo oleville osaamisen täydentämiseen ja syventämiseen. Tutkintotavoitteisesti opiskelevat voivat pääsääntöisesti sijoittaa opinnot Tampereen yliopiston tutkintoihin valinnaisten opintojen osioon tutkinto-opiskelijoiksi päästyään.

Osa tämän teemakokonaisuuden opintojaksoista sisältää lähiopetusta Tampereella (luennot ja tentit päiväaikaan). Opintojakso KATLAP21 toteutetaan todennäköisesti kokonaan verkossa syksyllä 2018 (kts. alla kohdasta Sisältyvät opinnot). Varaudu kuitenkin tenttimään Tampereella.

Avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat samoissa opintoryhmissä kuin Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Kaikkiin opintojaksoihin avoimella yliopistolla on rajoitettu kiintiö.

Syksyllä opetetaan opintojaksot HALJTA06; KATLAP21; KATLAA11
Keväällä opetetaan opintojaksot HALJTA03; KATLAA11

Huom! KATLAA11
–kurssista järjestetään lukuvuoden aikana kaksi toteutusta (opiskelija valitsee yhden):
- KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet (luennot) 5 op: luennot syksyllä 24.10.2018 alkaen ja tentit Tampereella päiväaikaan
tai
- KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet (avoin yliopisto-opetus) 5 op: luennot alkaen 4.3.2019 aikaisintaan ja tentit Tampereella (molemmat alkaen klo 16).

Huom! KATLAP21 Laskentatoimen perusteet 5 op: kurssi toteutetaan verkkokurssina 22.10.2018 alkaen syksyllä 2018. Tenttiminen Tampereella erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Huom! Opintojaksoja HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito ja HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito ei opeteta lukuvuonna 2018-2019.

Jokaiselle opintojaksolle haetaan erikseen.
Syksyn opintojaksoille haku alkaa 15.8.2108
Kevään opintojaksoille haku alkaa 21.11.2018

Katso kurssien opetusaikataulut alta ko. kurssin linkistä.

Sisältyvät opinnot
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet (avoin yliopisto-opetus) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTA06 Julkisyhteisöjen kirjanpito ja tilinpäätös (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille kursseille. Kurssi löytyy hakulomakkeelta koodin (esim. HALJTA03) mukaisesti aakkosjärjestyksessä. 

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.

Näissä opinnoissa ei vaadita pakollisia edeltäviä opintoja.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.