tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, teemaopintoja

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–35 op
päivitetty 22.02.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–35 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–525 euroa
Koulutuksen sisältö

Johtamiskorkeakoulu -tiedekunnan teemaopinnot sisältävät opintoja tiedekunnan aihealueilta yli tutkinto-ohjelma- ja oppiainerajojen. Opinnot soveltuvat työelämässä jo oleville osaamisen täydentämiseen ja syventämiseen. Tutkintotavoitteisesti opiskelevat voivat pääsääntöisesti sijoittaa opinnot Tampereen yliopiston tutkintoihin valinnaisten opintojen osioon tutkinto-opiskelijoiksi päästyään.

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi -teemakokonaisuudessa on suoritettavissa 7 opintojaksoa (kurssia), joista jokainen on laajuudeltaan 5 op. Kokonaismerkinnän saa, kun on suorittanut kokonaisuudesta vähintään 20 op.

Osasta kursseja järjestetään lukuvuoden aikana 2 toteutusta, joista valitset vain yhden (esim. joko JKKYVP11 Työhyvinvointi (luentokurssi) tai JKKYVP11 Työhyvinvointi (its. suoritustapa)).

Osa teemakokonaisuuden opintojaksoista muodostuu luennoista (luennot päiväaikaan) lisäksi tentti/tentit luennoista ja kirjallisuudesta. Osan opintojaksoista voi suorittaa itsenäisesti verkkokurssina ja jotkut itsenäisesti kirjallisuustenttinä.

Osa kursseista suoritetaan sähköisenä tenttinä: voit varata tentin sähköisen tenttipalvelun kautta itsellesi sopivaan ajankohtaan ja käydä tenttimässä sen tenttimiseen tarkoitetussa videovalvotussa tilassa Tampereella tai Seinäjoen tai Porin yliopistokeskuksissa.

Avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat samoissa opintoryhmissä kuin Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Kaikkiin opintojaksoihin avoimella yliopistolla on rajoitettu kiintiö.

Jokaiselle opintojaksolle haetaan erikseen.
Syksyllä opetettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018. Keväällä opetettavien kurssien haku alkaa 21.11.2018.  

Osassa opintojaksoja vaaditaan pakollinen edeltävä kurssi, joka on oltava suoritettuna ennen ko. kurssin aloittamista.

Opintojaksokohtaista lisätietoa:
Syksyn 2018 opintojaksot
JKKYVP11 Työhyvinvointi (luentokurssi) 5 op: luento-opetus syksyn 2018 alussa. Luennot ja tentit Tampereella. Avoimen opiskelijoiden kiintiö 20. Vain aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille. Mikäli et pääse luennoille, ilmoittaudu kurssille JKKYVP11 Työhyvinvointi (its. suoritustapa).
JKKYVP11 Työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) 5 op: aikataulutettu itsenäisesti suoritettava verkkokurssi Moodlessa 22.10-14.12.2018. Teemat ja niihin liittyvät harjoitustentit avoinna max 7 vrk kerrallaan. Lopputentti Moodlessa joulu-tammikuussa. Avoimen opiskelijoiden kiintiö 30.
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op: luennot 25.10.18 alkaen, lisäksi tentit, molemmat Tampereella. Avoimen opiskelijoiden kiintiö 20. Pakollinen edeltävä kurssi: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (katso tästä linkistä KATYVP11 -kurssin suoritusvaihtoehdot). Linkki päivitetään myöhemmin.

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op (itsenäinen suoritustapa): Huom! Hakulomakkeelta löytyy tämä yksi kurssi koodilla JKKYTVA13. Kurssi on suoritettavissa ajalla 17.12.2018-20.1.2019 sähköisenä kirjallisuustenttinä. Avoimen yliopiston kiintiö 20. Tämän kurssin luennoitava versio opetetaan keväällä 2019 (kts. kohta Kevään 2018 opintojaksot).

KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (itsenäinen suoritustapa, syksy 2018). HUOM! KATJOA12 –kurssin pakollinen edeltävä kurssi, joka on oltava suoritettuna ennen KATJOA12 –kurssille ilmoittautumista on kauppatieteiden perusopintokurssi KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op. Pakollisen edeltävän kurssin voi ohittaa ainoastaan, jos sinulla on suoritettu maisterin tutkinto. Merkitse maisterintutkinnon tiedot (nimi, päiväys, yliopisto) hakulomakkeen Lisätiedot –kenttään. Katso syksyn 2018 KATJOA12 -lisäkurssin ilmoittautuminen tästä.

Kevään 2019 opintojaksot
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen 5 op: Moodlen verkkokurssi, avautuu 11.1.19. Kurssin suoritus tapahtuu tekemällä Moodle-alueella annetut tehtävät, jotka palautetaan viimeistään 24.5.2018 tehtävälokin kautta. Avoimen yliopiston kiintiö 50.

KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (luento-opetus) 5 op: luennot päiväaikaan Tampereella (alkaa aikaisintaan 7.1.19). Suoritetaan palauttamalla oppimistehtävät Moodleen. Avoimen opiskelijakiintiö 20. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille (2-3 poissaoloa: korvaava lisätehtävä). Mikäli et pääse luennoille ilmoittaudu kurssille KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (its. suoritustapa) 5 op. HUOM! KATJOA12 –kurssin pakollinen edeltävä kurssi, joka on oltava suoritettuna ennen KATJOA12 –kurssille ilmoittautumista on kauppatieteiden perusopintokurssi KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op. Pakollisen edeltävän kurssin voi ohittaa ainoastaan, jos sinulla on suoritettu maisterin tutkinto. Merkitse maisterintutkinnon tiedot (nimi, päiväys, yliopisto) hakulomakkeen Lisätiedot –kenttään.

KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (its. suoritustapa) 5 op: suoritetaan itsenäisellä kirjallisella oppimistehtävällä, jonka ohjeet Moodlessa maaliskuusta 2019 alkaen. Avoimen opiskelijakiintiö 25. HUOM! KATJOA12 –kurssin pakollinen edeltävä kurssi, joka on oltava suoritettuna ennen KATJOA12 –kurssille ilmoittautumista on kauppatieteiden perusopintokurssi KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op. Pakollisen edeltävän kurssin voi ohittaa ainoastaan, jos sinulla on suoritettu maisterin tutkinto. Merkitse maisterintutkinnon tiedot (nimi; päiväys, yliopisto) hakulomakkeen Lisätiedot –kenttään.
Huom! Keväällä 2019 lisäksi tarjolla KATJOA12 -kurssi englanniksi: KATJOA12 Organizational Behavior 5 ECTS.
Katso kevään 2019 KATJOA12 -lisäkurssin ilmoittautuminen tästä.

JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (luento-opetus) 5 op: luennot 10.1.19 alkaen päiväaikaan Tampereella. Suoritetaan sähköisenä tenttinä erikseen määriteltyinä ajankohtina keväällä 2019. Avoimen opiskelijakiintiö 20. Edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Mikäli et pääse luennoille, ilmoittaudu kurssille JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (its. suoritustapa) 5 op.

JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (its. suoritustapa) 5 op: suoritetaan itsenäisesti kirjallisuustenttinä sähköisessä tenttijärjestelmässä 4.3.-30.6.2019. Ei opetusta.

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op: luennot 7.3.19 alkaen päiväaikaan Tampereen yliopistossa. Tentti luennoista ja kirjallisuudesta sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen ilmoitettuna aikana keväällä 2019. Edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Avoimen opiskelijoiden kiintiö 30.

HUOM! JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (itsenäinen suoritustapa, kesäopinnot 2019) 5 op: ilmoittautuminen 14.2.-15.6.2019. Kurssi suoritetaan itsenäisesti tenttimällä kurssikirjallisuus aikavälillä 1.6.-15.9.2019. Katso kurssin tarkemmat tiedot tästä linkistä.

Lisäksi läpi koko lukuvuoden voi ilmoittautua ja suorittaa: PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I, 5 op: suoritetaan kirjallisuustenttinä sähköisessä tenttijärjestelmässä. Ei opetusta. Opinto-oikeus ja tenttimahdollisuus 31.7.2019 saakka. Katso kirjallisuustiedot (2 teosta). Ilmoittaudu ensin avoimen yliopiston hakulomakkeella kurssille. Sähköisessä tenttijärjestelmässä tentti löytyy väliotsikon "Yhteiskuntatieteiden tiedekunta / Psykologian tutkinto-ohjelma" alta.

Katso kurssien aikataulut alta, ko. kurssin linkistä.

Sisältyvät opinnot
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen (5 op) suomi täynnä
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (itsenäinen suoritustapa) (5 op) suomi täynnä
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus (5 op) suomi täynnä
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (itsenäinen suoritustapa) (5 op) suomi täynnä
JKKYVP11 Työhyvinvointi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JKKYVP11 Työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) (5 op) suomi täynnä
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) (5 op) suomi täynnä
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille kursseille. Kurssi löytyy hakulomakkeelta koodin (esim. JKKYTVA11) mukaisesti aakkosjärjestyksessä.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.


HUOM! Kurssi JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (itsenäinen suoritustapa) löytyy hakulomakkeelta koodilla ja nimellä JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen. Hakulomakkeen kurssitiedosta siis puuttuu maininta its. suorittaminen, mutta tästä itsenäisestä kurssista on kyse.

Syksyllä opetettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018. Keväällä opetettavien kurssien haku alkaa 21.11.2018. 

Huomio jo hakiessasi mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot!

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.