tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Yrityksen laskentatoimi

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–30 op
päivitetty 17.12.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 5–30 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–450 euroa
Koulutuksen sisältö

Yrityksen laskentatoimen aineopintoja voi avoimessa yliopistossa suorittaa 30 op.

Jos opiskelet avoimessa yliopistossa tutkintotavoitteisesti:
Ns. pakollisia kursseja ovat KATLAA11; KATLAA22 ja KATLAA24 (Huom! Avoimessa yliopistossa ei ole tarjolla kursseja KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi; KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen; KATLAA23 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu).
Muut ovat suositeltavia kursseja, joita voi suorittaa 0-15 op.

Yrityksen laskentatoimen opinnoista kiinnostuneille suositellaan myös Rahoituksen teemakokonaisuuden opintoja.

Useammista kursseista järjestetään lukuvuoden aikana kaksi toteutusta – näistä opiskelija suorittaa yhden.

Kurssikohtaista lisätietoa

KATLAA22 Liikekirjanpito ja tilinpäätös I  (avoin yo-opetus),
syksy 2018
Opetus alkaa 4.9. Luennot ja tentit Tampereella päiväaikaan.

KATLAA24 Tilintarkastus I,
syksy 2018
Opetus alkaa aikaisintaan 4.9.  Luennot ja tentit Tampereella päiväaikaan. 

KATRAA11 Rahoituksen perusteet,
syksy 2018
Opetus alkaa 6.9. Luennot ja tentit Tampereella päiväaikaan.

KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet,
syksy 2018
Opetus alkaa 24.10. Luennot ja tentit Tampereella päiväaikaan.
TAI
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet (avoin yo-opetus),
kevät 2019
Opetus alkaa aikaisintaan 4.3.2019. Luennot ja tentit Tampereella päiväaikaan.

KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Lectures), autumn 2018
Lectures start on 22 Oct 2018.
Students will be working together in groups returning assignments throughout the course, thus they should have enough time for it in their timetable. Evaluation comprises of a group evaluation (group report/s and presentations) as well as an individual evaluation (individual assignments and an exam).
Compulsory preceding course:  KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies). Please notice, that it has to be completed before the beginning, or during, of course KATVAA12.
OR
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Online course), spring 2019: this course is cancelled.


KATVAA13 Sustainable Business Practices (independent study),
autumn 2018
Independent study course on 24.9.-31.12.2018
Compulsory preceding course: KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies). Please notice, it has to be completed before the beginning of the course KATVAA13.
OR
KATVAA13 Sustainable Business Practices (Lectures),
spring 2019
Lectures start not until 4 Mar 2019
Written assignments (please notice that all assignments should be done in English).
Compulsory preceding course: KATVAA11
Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies). Please notice, it has to be completed before the beginning of the course KATVAA13.

Vaadittavat edeltävät opinnot
Seuraavilla Yrityksen laskentatoimen aineopintojaksoilla vaaditaan edeltäviä opintoja:
KATLAA22 Liikekirjanpito ja tilinpäätös 5 op:
pakollinen edeltävä kurssi on kauppatieteiden perusopintokurssi KATLAP21 Laskentatoimen perusteet 5 op.
KATLAA24 Tilintarkastus I (5 op):
pakollinen edeltävä kurssi on KATLAA22 Liikekirjanpito ja tilinpäätös 5 op.
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting 5 ECTS:
Before enrolling to this course, make sure you are able to complete KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) before the beginning of course KATVAA12.
KATVAA13 Sustainable Business Practices 5 ECTS: compulsory preceding course: KATVAA11 Business Ethics.

Edeltävät kurssit on oltava suoritettuna ennen näille kursseille ilmoittautumista.

Syksyllä opetettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018
Keväällä opetettavien kurssien haku alkaa 21.11.2018

Katso kurssien aikataulut alta kurssin linkistä.

Sisältyvät opinnot
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet (avoin yliopisto-opetus) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATLAA22 Liikekirjanpito ja tilinpäätös (avoin yliopisto-opetus) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATRAA11 Rahoituksen perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Lectures) (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Online course) (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATVAA13 Sustainable business practices (Independent study) (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATVAA13 Sustainable business practices (Lectures) (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATLAA24 Tilintarkastus I (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille kursseille.
Kurssi löytyy hakulomakkeelta koodin mukaisesti aakkosjärjestyksessä. 

Huomioi jo hakiessasi mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot!

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.