tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Yrityksen johtaminen

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–35 op
päivitetty 19.02.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 5–35 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–525 euroa
Koulutuksen sisältö

Yrityksen johtamisen aineopintoja voi avoimessa yliopistossa suorittaa 55 op.

Jos suunnittelet suorittavasi yrityksen johtamisen opintoja myöhemmin tutkinto-opiskelijana:
ns. pakollisia kursseja ovat KATJOA12; KATJOA14-15 sekä KATSTA11 ja KATVAA11 (avoimessa yliopistossa ei ole tarjolla pakollista kurssia KATJOA13 Esimiestyö).
Muut kurssit ovat valinnaisia kursseja, joita voi suorittaa oman mielenkiintonsa mukaan (0-40 op. Huom! avoimessa yliopistossa ei ole tarjolla valinnaisia kursseja KATSTA13 Liiketoiminnan analysoinnin ja kehittämisen case-kurssi; KATSTA14 Readings in Strategy; KATSTA16 Readings in Entrepreneurship; KATJOA19 Yrityksen johtamisen teemakurssi).

Useista kursseista järjestetään lukuvuoden 2018-2019 aikana kaksi toteutusta – joista valitset yhden:
- Luentokurssi
tai
- Itsenäinen suoritustapa: opiskelija suorittaa oppimistehtäviä verkkoalueella itsenäisesti tai kurssi suoritetaan kokonaan kirjatenttinä sähköisessä tenttijärjestelmässä Tampereella tai Seinäjoen tai Porin yliopistokeskuksessa.


Kurssikohtaista tietoa
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus): suoritetaan sähköisenä kirjallisuustenttinä Tampereella, Seinäjoella tai Porissa. Käytettävissä max kolme tenttikertaa ajalla 10.9.18-31.7.2019. Tenttiin luetaan kaksi kirjaa. Ilmoittautuminen koko lukuvuoden.
Pakollinen edeltävä kurssi: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op

KATJOA15 Johtaminen ja organisaatiot II (luennot); kevät 2019
Suoritetaan laajalla esseellä.
Pakolliset edeltävät opinnot: KATJOP11 ja KATJOA14

KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (luentokurssi), kevät 2019
Luennot ja oppimistehtävä
Pakollinen edeltävä kurssi: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op.
tai
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (itsenäinen suoritustapa), kevät 2019
Opiskelija suorittaa oppimistehtävän itsenäisesti. Tarkemmat ohjeet tulevat kurssin Moodle-alueelle maaliskuussa 2019.
Pakollinen edeltävä kurssi: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op
Katso myös syksyn 2018 ja kevään 2019 KATJOA12 -lisäkurssit tästä.

KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op, kevät 2019
Osallistuminen luennoille ja opetuscasejen purkutilaisuuksiin. Tentti, jonka yhteydessä tentitään myös opintojakson kirjallisuus.

KATSTA12 Liiketoimintamallit, kevät 2019
alkaa aikaisintaan 4.3.19
Pakollinen edeltävä kurssi KATSTA11, joka oltava suoritettuna viimeistään 4.3.2019!
Kurssi sisältää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä.

JKKYVP11 Työhyvinvointi (luentokurssi) syksyllä 2018
Opetus 13.9.-11.10.18
Luennoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta. Luentokurssi on kuitenkin tarkoitettu aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille, joten mikäli et pääse luennoille, ilmoittaudu itsenäiseen verkkokurssiin 2. periodissa.
tai
JKKYVP11 Työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) syksyllä 2018
Kurssi koostuu viidestä teemasta. Kukin teema koostuu videoluennoista ja niihin sekä oppimateriaaliin perustuvista tehtävistä. Videoluentojen lisäksi tentitään kurssikirjallisuus. Koko kurssi toteutetaan Moodle-alueella. Kurssi edellyttää säännöllistä panostusta. Kurssin laajuus 5 op vastaa 135 työskentelytuntia.

JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (Luentokurssi), kevät 2019
Ei läsnäolovelvollisuutta. Luentokurssi on kuitenkin tarkoitettu aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille. Mikäli et pääse luennoille, suorita kurssi itsenäisesti 4. periodissa.
Suositeltava edeltävä opinto: JKKYVP11 Työhyvinvointi.
tai
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa), kevät 2019
Suoritetaan itsenäisesti kirjatenttinä sähköisessä tentissä ajalla 4.3.-30.6.19 (käytettävissä max kolme tenttikertaa).

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (itsenäinen suoritustapa), joulu-tammikuu
Sähköinen kirjatentti ajalla 17.12.2018–20.1.2019, ei opetusta.

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (luentokurssi), kevät 2019
Luennot ja luento- ja kirjallisuustentti
Huom! Ei läsnäolovelvollisuutta. Luentokurssi on kuitenkin tarkoitettu aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille. Mikäli et pääse luennoille, suorita kurssi itsenäisesti sähköisenä kirjatenttinä.

KATVAA11 Business Ethics (Lectures), autumn 2018
The course comprises of lectures, individual and group assignments and a written exam of the course material (electronic exam). The exam dates will be announced when the course starts.
or
KATVAA11 Business Ethics (Independent Study)
Individual assignment (50 %) and written exam (50 %).
The course page at Moodle will open at the beginning of 2nd period (22 Oct 2018.) The course has to be completed on 31 July 2019. Please note that you can start the course anytime in periods II-IV.
tai/or
KATVAA11 Yritysetiikka (verkkokurssi) syksy2018-kevät2019, kts. linkistä tarkemmin.

KATVAA13 Sustainable Business Practices (independent study), autumn 2019
Compulsory preceding course: KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) (or corresponding studies). Please note that is has to to be completed before the beginning of the course KATVAA13.
or
KATVAA13 Sustainable Business Practices (Lectures), spring 2019
Written assignments (please notice that all assignments should be done in English).
Compulsory preceding course: KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) (or corresponding studies). Please note that is has to to be completed before the beginning of the course KATVAA13

KATVAA14 Business, Society and Nature (independent study; autumn 2018)
Option 2 is a web-based independent study module. The course consists of independent study and an individual essay. The essay can be in English or in Finnish. Students can write and hand-in the essay any time during the course.
or
KATVAA14 Business, Society and Nature (Lectures), spring 2019
or
KATVAA14 Business, Society and Nature (independent study; spring 2019)
Please, note about all KATVAA14-courses: Compulsory preceding course: KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies).  Please note that it has to be completed before the beginning of, or during, course KATVAA14.


Yrityksen johtamisen kurssit, joissa järjestetään lähiopetusta: opetus ja tentit Tampereella päiväaikaan. Avoimen yliopiston opiskelijat samoissa opetusryhmissä kuin tutkinto-opiskelijat.


Vaadittavat edeltävät opinnot
Seuraavilla Yrityksen johtaminen –aineopintojaksoilla vaaditaan edeltäviä opintoja:
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen 5 op;
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus)
näiden pakollinen edeltävä kurssi on kauppatieteiden perusopintokurssi KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op.

KATJOA15 Johtaminen ja organisaatiot II (luennot) 5 op –kurssin pakolliset edeltävät kurssit ovat:
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op ja KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op.

KATVAA13- sekä KATVAA14 –kurssin pakollinen edeltävä kurssi on: KATVAA11 Business Ethics 5 op.
KATSTA12 Liiketoimintamallit –kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATSTA11.

Edeltävät kurssit on oltava suoritettuna ennen aineopintokurssille ilmoittautumista.


Syksyllä opetettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018
Keväällä opetettavien kurssien haku alkaa 21.11.2018

Katso kurssien aikataulut alta ko. opintojakson linkistä.

Sisältyvät opinnot
KATVAA11 Business Ethics (Independent study) (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATVAA11 Business Ethics (Lectures) (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Autumn 2018 (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Spring 2019 (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATVAA14 Business, Society and Nature (Lectures) (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATJOA15 Johtaminen ja organisaatiot II (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATSTA12 Liiketoimintamallit (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (itsenäinen suoritustapa) (5 op) suomi täynnä
KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATVAA13 Sustainable business practices (Independent study) (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATVAA13 Sustainable business practices (Lectures) (5 op) englanti hakuaika päättynyt
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (itsenäinen suoritustapa) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JKKYVP11 Työhyvinvointi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JKKYVP11 Työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) (5 op) suomi täynnä
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille kursseille.
Kurssi löytyy hakulomakkeelta koodin mukaisesti aakkosjärjestyksessä. 

Huomio jo hakiessasi mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot!

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.