tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena

Lukuvuosi 2018–2019, Pori, 5–60 op
päivitetty 24.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–60 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–900 euroa
Tunniste: PHILET
Koulutuksen sisältö

Opinnot ovat jatkuvassa haussa, kesätauko poislukien.

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa pääosin itsenäisesti omaan tahtiin opiskellen sähköisillä kirjatenteillä Tampereella, Porissa tai Seinäjoella. Osa jaksoista on myös mahdollista suorittaa kirjallisuusesseillä. Jaksoja KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op ja YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op ei voi suorittaa pelkästään kirjallisuudella. Näistä jaksoista järjestetään etäopiskeltavat monimuotokurssit. HUOM! Kyseisissä jaksoissa on myös muista poikkeavat hakuajat (jos hakee opinto-oikeutta erikseen jaksoittain).

Opintokokonaisuuteen kuuluvista filosofian tutkinto-ohjelman jaksoista (FILP1, FILP3, YKYYHT4, FILA1, FILA2 ja FILA3) useimmista järjestetään myös lähiopetusta Tampereella, joistakin jaksoista on myös etäopiskeltavia kursseja. Elämänkatsomustiedon opiskelijat voivat halutessaan osallistua omiin jaksoihinsa sopiville kursseille jolloin vastaavasti kirjallisuutta on vähemmän tentittävänä.

HUOM! Jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3 valitaan kaksi valinnaista opintojaksoa, muuten kaikki alla luetellut jaksot kuuluvat kokonaisuuteen.

Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Sisältyvät opinnot
FILP3 Argumentaatio ja tieteenfilosofia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILET5 Filosofia ja koulutus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILA1 Filosofian historia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILET4 Identiteetti ja toiseus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILP1 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILA3 Klassikot (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILA2 Nykyajan filosofia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILET2 Uskonnonfilosofia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILET1 Uskonnot ja ateismi maailmassa (5 op) suomi hakuaika päättynyt
FILET3 Yksilö ja yhteisö (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Aiempien opintojen perusteella voi saada korvaavuuksia opinnoista. Esim. KASP1 -opintojaksosta korvaavuus voidaan antaa, jos saman sisältöinen ja laajuinen opintojakso opiskelijalta aiemmalta ajalta löytyy. Myös aiemmilla filosofian opinnoilla voi saada korvaavuuksia. Korvaavuudet päätetään aina tapauskohtaisesti. Muussa oppilaitoksessa kuin Tampereen yliopistossa suoritetuista opinnoista saatavat korvaavuudet eivät kuitenkaan alenna opintomaksua.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/soc.html

Opinnot antavat elämänkatsomustiedon opettajan pätevyyden niille, joilla on aineenopettajan pätevyys. Luokanopettajat saavat opinnoista ns. kaksoiskelpoisuuden.

Kokonaisuuden opinto-oikeus voimassa 31.7.2021 saakka.

Yksittäisten opintojaksojen opinto-oikeudet ovat voimassa 31.12.2019 asti.

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Opintoihin on jatkuva haku. Opintoihin voi hakea joko koko kokonaisuuteen kerralla (hakulomakkeilla hakukohde "PHILET ELÄMÄNKATSOMUSTIETO TOISENA OPETETTAVANA AINEENA") tai vaihtoehtoisesti jaksoittain (jokainen opintokokonaisuuden yksittäinen opintojakso on myös omana hakukohteena, hakuajat voivat vaihdella). Opinnot voi aloittaa seuraavasta kurssista jolle ennättää tai kirjasuorituksella.

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu, kaikki halukkaat pääsevät opintoihin mukaan, ei edeltävien opintojen vaatimuksia.

Opintojaksot voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Opinto-oikeus kestää 31.7.2021 saakka. Opintokokonaisuuden sisältöön, esim. suoritettavaan kirjallisuuteen tulee muutoksia opetussuunitelmien vaihtuessa syksyllä 2019. Opintokokonaisuuden voi koostaa myös kahden opetussuunnitelmakauden opinnoista mikäli ei ole ennättänyt saada kokonaisuutta valmiiksi ennen opetussuunitelmien vaihtumista.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.