tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuuteen

Syksy 2018, Pori, 25 op
päivitetty 04.06.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 375 euroa
Tunniste: STYPT
Koulutuksen sisältö

Sosiaalityön perusopinnot syksy 2018 - kevät 2019

Sosiaalityön perusopinnot voi suorittaa etäopintoina, paitsi kirjatentit suoritetaan sähköisen tentin luokassa Porissa, Tampereella tai Seinäjoella.  Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö -jaksoon sisältyy myös 24 tunnin vapaaehtoistyön osuus.

STYP1A Sosiaalityön peruskurssissa 2 op (osa opintojaksosta STYP1 Sosiaalityön perusteet) on Porissa kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) verkkokurssi (alkaa syyskuussa, luentopäiväkirja pitää palauttaa viimeistään 1.5.2019), tai 2) kirjatentti sähköisenä tenttinä (tenttimahdollisuus päättyy 31.7.2019). Jos tavoitteenasi on myöhemmin opiskella tutkinto-opiskelijana sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa, Sosiaalityön peruskurssi suoritetaan verkkokurssina (ei siis kirjatenttimahdollisuutta).

STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op -verkkokurssin Moodle-alue avautuu 3.9.2018. Kurssi suoritetaan verkko-opintoina, paitsi siihen sisältyy 24 tunnin vapaaehtoistyön osuus. Kurssiin sisältyy myös mahdollisuus osallistua (ei pakollisia) 1-2 kontaktiopetuskertaan Tampereella (kurssin alkuinfo ja tutustuminen 21.9. ja tarvittaessa vapaaehtoistyön kokemuksista keskustelu 9.11).

YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto -jakso 5 op suoritetaan verkkokurssina syyslukukaudella. Verkkokurssi alkaa 22.10.2018 ja etenee viikottaisissa sykleissä.

Muut opintojaksot STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus 3 op (osa opintojaksosta STYP1 Sosiaalityön perusteet), STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä 5 op ja STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op suoritetaan kirjatentteinä opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2019 saakka. Tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä: https://tenttis.uta.fi/login/ .  Sähköisen tentin luokan ovat Porissa, Tampereella ja Seinäjoella.

Sosiaalityön opintojen nykyiset opetussuunnitelmat ovat voimassa 31.7.2019 saakka.

Katso tästä sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnolla saatavat korvaavuudet

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä (5 op) suomi
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op) suomi
STYP1 Sosiaalityön perusteet (5 op) suomi
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt (5 op) suomi
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op) suomi
Lisätietoja

Tukea opintojen suorittamiseen

  • Opintoneuvonta ja -ohjaus:

opintosihteeri Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, p. 040 190 1824

opintokoordinaattori Ulla Lassila,  ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Opintojen sisällölliset kysymykset: yliopistonlehtori (avoin yliopisto-opetus): Satu Ylinen, satu.ylinen(at) uta.fi, p. 040 506 2347

Hakeminen

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Haku opintoihin päättyy viimeistään 26.8.2018 tai aikaisemmin, jos ryhmä on täyttynyt.

Sosiaalityön perusopintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksoittain, tällöin hakuajat vaihtelevat kurssien alkamisen mukaan. Katso tästä.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.