tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)

Lukuvuosi 2018–2019, Seinäjoki, myös etäopintona, 5–20 op
päivitetty 14.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–20 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 75–300 euroa
Tunniste: YKYT09
Koulutuksen sisältö

Opinnot ovat jatkuvassa haussa, kesätauko poislukien.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan teemaopinnot sisältävät opintoja tiedekunnan aihealueilta yli tutkinto-ohjelma- ja oppiainerajojen. Opinnot soveltuvat työelämässä jo oleville osaamisen täydentämiseen ja syventämiseen. Tutkintotavoitteisesti opiskelevat voivat pääsääntöisesti sijoittaa opinnot Tampereen yliopiston tutkintoihin valinnaisten opintojen osioon tutkinto-opiskelijoiksi päästyään.

Opintojaksot suoritetaan vapaavalintaiseen aikaan kirjallisuudella, joko sähköisenä kirjatenttinä (Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseillä (mikäli suoritustapa on jakson opinto-oppaassa mainittu) paikkakunnasta riippumatta.

Jokainen opintojakso on oma, itsenäinen hakukohde. Mikäli suorittaa samasta teemaopintokokonaisuudesta vähintään 15 op (pääsääntö), saa halutessaan kokonaismerkinnän kyseisestä teemaopintokokonaisuudesta.

Opinto-oikeusaika 31.12.2019 asti johon mennessä tentti tulee suorittaa tai esseet palauttaa arvioitavaksi.

Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Sisältyvät opinnot
SOS09.2 Feministisen ajattelun suuntaukset (5 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS09.5 Miehet ja maskuliinisuudet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKT09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKT09.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Lisätietoa teemaopinnoista. Kaikki teemaopinnot eivät ole avoimen yliopiston tarjonnassa. Voit hakea tietoa avoimessa tarjolla olevista teemaopinnoista esim. avoimen yliopiston opintohaulla.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Tietoa sähköisestä tenttimisestä:

https://tenttis.uta.fi/login/

Esseeohje:

https://www2.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/opintojen-suorittaminen/kirjallisten-toiden-ohjeet#ykt

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.