tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–25 op
päivitetty 11.05.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 75–375 euroa
Tunniste: YKYT05
Koulutuksen sisältö

 Opinnot ovat jatkuvassa haussa, kesätauko poislukien.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan teemaopinnot sisältävät opintoja tiedekunnan aihealueilta yli tutkinto-ohjelma- ja oppiainerajojen. Opinnot soveltuvat työelämässä jo oleville osaamisen täydentämiseen ja syventämiseen. Tutkintotavoitteisesti opiskelevat voivat pääsääntöisesti sijoittaa opinnot Tampereen yliopiston tutkintoihin valinnaisten opintojen osioon tutkinto-opiskelijoiksi päästyään. 

Opintojaksot suoritetaan vapaavalintaiseen aikaan kirjallisuudella, joko sähköisenä kirjatenttinä (Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai esseillä (mikäli suoritustapa on jakson opinto-oppaassa mainittu) paikkakunnasta riippumatta.

HUOM! Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa vain yksittäisiä opintojaksoja Moniammatillisen johtamisen teemaopinnoista. Kokonaisuudessa pakollista "SOS05.1 Moniammatilliset johtamisopinnot, 10 op" -opintojaksoa ei ole avoimen tarjonnassa. Suoritusotteeseen / todistukseen ei voi siis saada avoimen opinnoilla kokonaismerkintää Moniammatillisen johtamisen teemaopinnoista.

Opinto-oikeusaika 31.7.2019 asti johon mennessä tentti tulee suorittaa tai esseet palauttaa arvioitavaksi.

Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Sisältyvät opinnot
YKT6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat (5 op) suomi hakuaika päättynyt
STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKT10.1.4 Työelämän vuorovaikutus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKT10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Lisätietoa teemaopinnoista. Kaikki teemaopinnot eivät ole avoimen yliopiston tarjonnassa. Voit hakea tietoa avoimessa tarjolla olevista teemaopinnoista esim. avoimen yliopiston opintohaulla.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Tietoa sähköisestä tenttimisestä:

https://tenttis.uta.fi/login/

Esseeohje:

https://www2.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/opintojen-suorittaminen/kirjallisten-toiden-ohjeet#ykt

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.