tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma)

Lukuvuosi 2018–2019, Seinäjoki, myös etäopintona, 5–25 op
päivitetty 17.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Tunniste: SOSPT
Koulutuksen sisältö

Opinnot ovat jatkuvassa haussa, kesätauko poislukien.

Pakolliset jaksot SOS1, YKYYHT2 ja SOS3. Kohdasta SOS4 valitaan opintojen aikana kaksi valinnaista jaksoa.

Opintojaksot voi tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä mutta suositeltavaa olisi sijoittaa SOS1 -jakso opintojen alkuun mikäli mahdollista. Syksyn SOS1 -kurssin voi käydä joko lähiopintoina Tampereella tai verkko-opintoina etänä, kevään SOS1 -kurssi on vain verkko-opintoja.

Mahdollisuus joustaviin etäopintoihin. Monissa jaksoissa valittavissa joko lähiopetuskurssi Tampereella tai verkkokurssi. Osa jaksoista on mahdollista tehdä kurssin sijaan kirjallisuudella sähköisinä tentteinä Tampereella, Porissa tai Seinäjoella tai jaksosta riippuen myös esseesuorituksella. Opintojaksojen suoritustavan ja -ajan voi valita tarjolla olevista vaihtoehdoista joustavasti opintojen aikana.

Opinnot ovat osa Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintoja. Ennen 1.8.2016 nimenä oli Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma.

HUOM! Opintokokonaisuuden voi halutessaan tehdä myös "Sosiaalitieteiden perusopinnot valinnaisina opintoina" -opetussuunnitelmien/opinto-oppaan mukaan. Kyseinen kokonaisuus on suunnattu etenkin niille jotka tekevät sosiaalitieteiden perusopinnot sivuaineena (valinaisina opintoina) joihinkin muihin opintoihin. Hakulomakkeella on valintana vain "Sosiaalitieteiden perusopinnot". Valinnan näiden kahden mallin välillä voi tehdä vapaasti opintojen aikana. Opintojen alussa järjestetään alkuinfo (tallennetaan myöhemmin opinnot aloittavia varten), jossa opiskelun vaihtoehdot selitetään tarkemmin.

Opinto-oikeus päättyy 31.12.2019.

Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Sisältyvät opinnot
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKT4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS4.5 Sosiaaliantropologia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka (5 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS4.2 Sosiaalipsykologia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS4.3 Sosiologia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS4.4 Sukupuolentutkimus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/soc.html

Opintojen sisällölliset kysymykset ja aiempien opintojen korvaavuusasiat; avoimen yliopisto-opetuksen vastuuopettaja Marko Salonen

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Opintoihin jatkuva haku (kesätauko poislukien). Opinnot voi aloittaa seuraavasta kurssista jolle ennättää tai kirjasuorituksella SOS4 -kohdan opintojaksoista.

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu, kaikki halukkaat pääsevät opintoihin mukaan, ei edeltävien opintojen vaatimuksia.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.