tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Hoitotiede/Terveystieteiden aineopinnot

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 2–50 op
päivitetty 14.02.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 2–50 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 30–750 euroa
Koulutuksen sisältö

Kenelle opinnot ovat?

Terveystieteiden aineopintoihin (hoitotieteeseen suuntautuville) hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto).

Aineopintojen rakenne

Aineopintojen kokonaisuuslaajuus on 50 opintopistettä. Sisältyvät opinnot -kohdassa jaksot TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen (4 op) ja TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (2 op) on mainittu kaksi kertaa, koska molemmissa jaksoissa on vaihtoehtoiset suoritustavat; opiskelija voi suorittaa opintojakson joko luennoilla tai kirjatentillä.

Opinto-oppaasta voit tutustua kokonaisuudessaan aineopintojen opetussuunnitelmaan (nykyiset opetussuunnitelmat voimassa 31.7.2019 saakka)

Aineopintojen yhteydessä pitää lisäksi suorittaa terveystieteiden yhteisiin opintoihin kuuluvista opintojaksoista TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op (integroitu muihin aineopintojaksoihin) ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op ennen opintojaksoa TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät.

Opintojen suorittaminen vaatii itsenäisen opiskelun lisäksi läsnäoloa lähiopetuksessa, opetusta on myös päivisin. Opinnot sisältävät vain muutaman opintojakson, jotka voit suorittaa etäopintoina/itsenäisinä opintoina.

Kuinka aloitan aineopinnot? Missä järjestyksessä suoritan opintojaksoja?

Syksyllä 2018 aineopinnot aloittavat:

Jos olet uusi terveystieteiden opiskelija, voit aloittaa opinnot syksyllä opintojaksoilla TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op ja TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen (valintasi mukaan suoritustapana joko kirjatentti tai luennot). TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op –jakso (kirjatentti) on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneille, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet saavat siitä korvaavuuden. Syksyn ohjelmaan kannattaa ottaa myös terveystieteiden yhteisiin opintoihin kuuluva opintojakso TERY4 Tiedonhankintataidot (ensimmäinen osio, jonka kesto on 3 opetustuntia)

Voit halutessasi suorittaa syksyllä myös terveystieteiden yhteisiin opintoihin kuuluvan opintojakson TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op.

Syksyllä 2016 ja syksyllä 2017 aloittaneet opiskelijat: Jos tarvitset ohjausta kurssien valintaan, ole yhteyksissä Päivi Antinojaan (yhteystiedot alla kohdassa Lisätietoja)

Jos haluat ohjausta opintojaksojen valintaan, olethan yhteyksissä (ks. yhteystiedot kohdasta Lisätietoja)

Korvaavuuksia aineopinnoista terveysalan amk-tutkinnolla?

TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen ja TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveystutkimuksen etiikka -opintojaksot korvautuvat terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnolla. Korvaavuudesta huolimatta kurssille pitää ilmoittautua ja maksaa opintomaksu, jos haluaa kurssista suorituksen avoimen yliopiston opiskelijatietojärjestelmään.

Sisältyvät opinnot
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä (3 op) suomi hakuaika päättynyt
TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen (4 op) suomi hakuaika päättynyt
TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen, kirjatentti (4 op) suomi hakuaika päättynyt
TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (hoitotiede) (10 op) suomi hakuaika päättynyt
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä (4 op) suomi hakuaika päättynyt
TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä (4 op) suomi hakuaika päättynyt
TERHOIA7 Terveyden edistämisen interventiot (3 op) suomi hakuaika päättynyt
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (2 op) suomi hakuaika päättynyt
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (kirjatentti hoitotieteen opiskelijoille) (2 op) suomi hakuaika päättynyt
TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveystutkimuksen etiikka (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, hoitotieteen opiskelijoille (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta

Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, 050 549 0420

Hakeminen

Edeltävät opinnot: Terveystieteiden aineopintoihin (hoitotieteeseen suuntautuville) hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto).   Tärkeää on lisäksi huomioida seuraavien yksittäisten aineopintojen edeltävien opintojaksojen vaatimukset:

TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät 5 op, edeltävät opinnot: TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 4 op ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op

TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät  5 op, edeltävät opinnot TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 4 op

TERHOIA7 Terveyden edistämisen interventiot 3 op,  edeltävät opinnot: TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op

TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op, edeltävät opinnot: Aineopintojen loppuvaiheessa. Pakolliset edeltävät opinnot: TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä 4 op. Edeltävänä tai yhtäaikaisesti suoritettavat opinnot: TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät 5 op, TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op .

Toimita välittömästi opintoihin hakeutumisen jälkeen todistuskopio suoritetusta terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnosta tai aikaisemmasta terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnosta avoimeen yliopistoon, ellet ole toimittanut sitä aikaisemmin. Osoite: Tampereen yliopiston avoin yliopisto-opetus, Kampusranta 9 C, 60320 SEINÄJOKI. Todistuskopion pitää olla kahden henkilön oikeaksi todistama (kahden todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys).

Haku opintoihin opintojaksoittain. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä edeltävät opinnot huomioiden, paitsi TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari -jakson opiskelijavalinta tehdään tehdään hakuajan päätyttyä hakijoiden aikaisempien terveystieteiden aineopintojaksojen suoritusten perusteella.

Voit kysyä hakuajan jälkeen mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea avoimen yliopiston terveystieteiden opintojen toteutuksiin.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.