tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Ympäristöpolitiikka ja aluetiede

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–20 op
päivitetty 08.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–20 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–300 euroa
Koulutuksen sisältö

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen aineopinnot muodostuvat neljästä opintojaksosta/kurssista, joista jokainen on laajuudeltaan 5 op.

Ympäristön ja alueiden politiikan aineopintokurssien opetus ja tentit Tampereella päiväaikaan. Avoimen yliopiston opiskelijat samoissa opetusryhmissä kuin tutkinto-opiskelijat.

Kurssikohtaista lisätietoa
HALYAA13: luennot 3.9.18 alkaen. Kurssilla vuosittain vaihtuva arjen ympäristöpolitiikkaan liittyvä teema. Lukuvuonna 2018-19 teema on liikkuminen. Luentosarjalla myös vierailijaluennoitsijoita. Luennoista kirjoitetaan oppimispäiväkirja ryhmissä sekä yksilöessee. Läsnäolo opetuksessa välttämätön.
HALYAA12: luennot alkaen 9.1.2019. Luennot ja tentit Tampereella.
HALÝAA14: luennot alkaen 7.1.2019. Luennot ja tentit Tampereella.
HALYAA15: opetus alkaa aikaisintaan 4.3.19. Luennot, oheislukemisto ja ryhmätyö. Läsnäolo opetuksessa välttämätön.

Huom! Kaikilla Ympäristöpolitiikka ja aluetiede –aineopintokursseilla vaaditaan pakollisia edeltäviä opintojapakollinen edeltävä kurssi on hallintotieteiden perusopintokurssi HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus 5 op.
Lisäksi aineopintokurssin HALYAA15 Kaupunkien maankäytön pelikenttä 5 op pakolliset edeltävät kurssit ovat: HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus sekä HALYAA14 Yhteiskunnalliset kiistat ja niiden hallinta 5op. Edeltävät kurssit on oltava suoritettuna ennen aineopintokurssille ilmoittautumista.

Syksyllä opetettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018 Keväällä opetettavien kurssien haku alkaa 21.11.2018

Katso opintojaksojen aikataulut alta ko. opintojakson linkistä.

Sisältyvät opinnot
HALYAA13 Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALYAA15 Kaupunkien maankäytön pelikenttä (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALYAA14 Yhteiskunnalliset kiistat ja niiden hallinta (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALYAA12 Ympäristöhallinnan muutos (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku kurssikohtaisesti.
Kurssi löytyy hakulomakkeen Koulutustiedot -laatikosta koodin (esim. HALYAA12) mukaisesti aakkosjärjestyksessä.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.


Huomioi hakiessasi pakolliset edeltävät opinnot!

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.