tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Hallintotiede (lukuvuosi 2018-2019)

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–20 op
päivitetty 11.12.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–20 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–300 euroa
Koulutuksen sisältö

Hallintotieteen aineopintoja voi avoimessa yliopistossa suorittaa 5-25 op.

Aineopintokurssien opetus ja tentit Tampereella päiväaikaan. Avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa opetusryhmissä. Osa kursseista suoritettavissa itsenäisesti.

Katso Hallintotieteen osaamistavoitteet ja sisältökuvaus opinto-oppaasta.

Lisätietoa kursseista
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä:
luennot 15.8.-17.10.2018 tallennetaan ja tallenne katsottavissa kurssin aukiolon ajan kurssialueella. Luentojen jälkeen tentit erikseen ilmoitettavina ajankohtina Tampereella.

HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka
: kurssi koostuu kahdesta sähköisesti suoritettavasta osasta. Ensimmäinen osa on suoritettava hyväksytysti aikavälillä 10.9.-1.10.2018, sisältää kolme viikkotehtävää, jotka on suoritettava ajallaan edetäkseen kurssilla. Toisen osan voi suorittaa oman aikataulutuksensa mukaisesti, kuitenkin siten, että tentti on suoritettava ennen toisen periodin päättymistä 10.12.2018. Tentti suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa Tampereella, Seinäjoella tai Porissa. Sähköisen tentin ja siten koko kurssikokonaisuuden voivat suorittaa vain kurssin ensimmäisen osan hyväksytysti suorittaneet opiskelijat.

HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen
: työskentely kokonaan verkossa alkaen 11.1.2019. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti, oman aikataulunsa mukaisesti kuitenkin siten, että kurssi on kokonaisuudessaan suoritettuna IV-periodin loppuun mennessä 24.5.2019.

HALHAA16 Julkisten palvelujen johtaminen
: luennot 5.3.-16.4.2019, luentojen jälkeen tentit erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Luennot ja tentit Tampereella.

Huom! Näissä opinnoissa vaaditaan pakollisia edeltäviä opintoja: Kurssin HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka 5 op pakollinen edeltävä kurssi on hallintotieteen perusopintokurssi HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op. Edeltävä kurssi on oltava suoritettuna ennen aineopintokurssille ilmoittautumista.

Muille hallintotieteen aineopintokursseille ei vaadita pakollisia edeltäviä opintoja. Huom! Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta (muiden opintojen tai työtehtävien kautta) näiden kurssien aihealueista, suoritathan ensin vähintään kurssin HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op tai hallintotieteiden perusopintokokonaisuuden 25 op.

Syksyllä opetettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018 Keväällä opetettavien kurssien haku alkaa 21.11.2018

Katso opintojaksojen aikataulut alta kurssin linkistä.

Sisältyvät opinnot
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen (5 op) suomi täynnä
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALHAA16 Julkisten palvelujen johtaminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä (5 op) suomi täynnä
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille kursseille. Kurssi löytyy hakulomakkeelta koodin (esim. HALHAA12) mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Huomioi hakiessa mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot!

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.