tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Julkisoikeus

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–70 op
päivitetty 15.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 5–70 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–1 050 euroa
Koulutuksen sisältö

Julkisoikeuden aineopinnot muodostuvat
- runkokursseista 15 op,
- erikoistumisopinnoista 5-50 op ja
- muista opinnoista 5 op (HALJUA13).

Avoimen yliopiston opiskelijalle tiedoksi: Julkisoikeuden suuntautumisalakseen valinneille tutkintoa suorittaville opiskelijoille ohjeistetaan, että koko moduulista tulee suorittaa vähintään 40 op.
Opinnot aloitetaan runkokursseista (joiden lisäksi on suoritettava myös KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen –kurssi). Loput opintojaksot (väh. 25 op) opiskelija voi valita vapaasti.
Mikäli suoritat opintoja tutkintotavoitteisesti huomaa, että HALJUA13 -kurssi on suoritettava em. 25 op:n lisäksi (kurssi on kandidaattitutkinnon Tieteentekemisen valmiudet -moduulin kurssi). Katso tarkemmin opinto-oppaasta.

Katso tutkinto-opiskelijoille tarkoitetusta opinto-oppaasta julkisoikeuden osaamistavoitteista sekä arvioinnista.

Julkisoikeuden kurssien opetus ja tentit järjestetään pääosin Tampereella päiväaikaan. Avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa opetusryhmissä.

Huom! Useille julkisoikeuden aineopintokursseille vaaditaan pakollisia edeltäviä opintoja. Edeltävä kurssi on oltava suoritettuna ennen aineopintokurssille ilmoittautumista.

Kurssit HALJUA14; HALJUA23; HALJUA25; KATYVA12; KATYVA13: pakollinen edeltävä kurssi hallintotieteiden perusopintokurssi KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op.
Kurssit HALJUA21; HALJUA22; HALJUA42; HALJUA61: pakollinen edeltävä kurssi HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op.

Kurssit HALJUA64 ja HALJUA65: pakollinen edeltävä kurssi HALJUA21 Hallinto-oikeus 5 op.

HALJUA61: pakollinen edeltävä kurssi HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op.

Kurssin JKKYOA12 pakolliset edeltävät kurssit: HALJUA42 JA POLPOP01 TAI POLPOP02.

Kurssit, jotka eivät vaadi pakollisia edeltäviä opintoja: HALJUA13; HALJUA24; HALJUA44; HALJUA62; HALJUA63. Huom! Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta (muiden opintojen tai työtehtävien kautta) näiden kurssien aihealueista, suoritathan ensin vähintään kurssin KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op tai hallintotieteiden perusopintokokonaisuuden 25 op.

Tarkempia tietoja kursseista
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op - kurssista järjestetään kaksi toteutusta (joista opiskelija valitsee yhden): 1)  Verkkokurssi avautuu 22.10. alkaen ja on avoinna 17.8.2019 saakka. Luennot ovat kahta luentokertaa lukuun ottamatta saatavissa tallenteina Moodlessa. Myös muu kurssiaineisto (mm. harjoitukset ja kurssikirja) on saatavissa Moodlessa. Kurssi on tentittävissä kerran kuukaudessa sähköisessä tentissä. 2) Luentokurssi päiväaikaan Tampereella, alkaa 3.9.2017. Tämän kurssin luennot tallennetaan kahta luentokertaa lukuun ottamatta ja luentotallenteet tulevat saataville Moodleen. Muukin kurssiaineisto tulee kattavasti saataville Moodleen. Paikkoja rajoitetusti.

HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
-kurssista järjestetään kaksi toteutusta, joista opiskelija valitsee yhden: HALJUA14 -kurssi alkaen 23.10.2018 tai HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (järjestäjä TAMK) ópetus 4.3.2019 alkaen TAMK:illa.

JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations -kurssi löytyy hakulomakkeelta koodilla HALJUA41.

HALJUA62 Ympäristöoikeus 5 op
-kurssiin kuuluu tiimitehtävä; verkkotehtäviä ja tentti. Tiimi- ja verkkotehtävien ohjeistus ensimmäisellä luentokerralla, jolloin on oltava paikalla. Huom! Avoimen yliopiston opiskelijapaikkoja kahdeksan.

HALJUA64 Sosiaalioikeus 5 op
: järjestetään ainoastaan 22.10.2018 johdantoluento, jonka aiheena sote-uudistusinfo ja opintojakson tenttiminen. Tämän jälkeen kirjallisuustentti (useita tenttipäiviä toukokuulle 2019 saakka; huom! max kolme tenttikertaa).

KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op
: luennot tallennetaan ja tulevat saataville Moodleen. Luentojen jälkeen järjestetään yksi tenttikerta, tämän jälkeen kurssi tentittävissä sähköisessä tenttijärjestelmässä kevään loppuun saakka (huom! käytettävissä max kolme tenttikertaa).

HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet 5 op
: kurssilla työskennellään lukupiiriryhmissä, kurssi päättyy palautekeskusteluun.

Syksyllä opetettavien kurssien haku alkaa 15.8.2018 Keväällä opetettavien kurssien haku alkaa 21.11.2018

Katso opintojaksojen aikataulut alta ko. opintojakson linkistä.

Sisältyvät opinnot
HALJUA24 European Union Law (5 op) englanti hakuaika päättynyt
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations (5 op) englanti hakuaika päättynyt
HALJUA65 Hallinto-oikeuden harjoituskurssi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA21 Hallinto-oikeus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA42 Human Rights Law (5 op) englanti hakuaika päättynyt
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (verkkokurssi) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA61 Julkiset hankinnat (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (järjestäjä TAMK) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA25 Julkistalousoikeus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA23 Kunnallisoikeus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA64 Sosiaalioikeus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA63 Viestintä- ja informaatio-oikeus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJUA62 Ympäristöoikeus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet (avoin yliopisto-opetus) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille opintojaksoille/kursseille. Kurssit löytyvät hakulomakkeelta koodin (esim. HALJUA22) mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations -kurssi löytyy hakulomakkeelta koodilla HALJUA41.

Huomioi hakuvaiheessa mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot.

Kurssin HALJUA62 hakuaikaa jatkettu 10.10.2018 saakka (päivitetty 24.9.18).
Kurssin JKKYOA12 hakuaikaa muutettu (päivitetty 1.11.2018).


Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.