tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina

Lukuvuosi 2018–2019, Seinäjoki, 5–35 op
päivitetty 06.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–35 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–525 euroa
Koulutuksen sisältö

HUOMIO! TAMPEREEN AVOIMEN YLIOPISTON HAKUJÄRJESTELMÄN PÄIVITYKSEN VUOKSI, HAKU KESKEYTYY ENNAKKOTIEDON MUKAAN 14.12.2018-31.1.2019 VÄLISEKSI AJAKSI. Otathan huomioon, että haun keskeytyksen aikana ei ole mahdollista myöntää uusia opinto-oikeuksia. Haku avautuu uudessa palvelussa taas 1.2.2019. Lisätietoja tarvittaessa socavoin@uta.fi.

Psykologia valinnaisina opintoina -opetussuunnitelman mukaiset aineopinnot 35 op.

Kokonaisuuteen (35 opintopistettä) kuuluvat jaksot PSYA1, PSYA2, PSYA3, PSYA5 sekä PSYA6. Lopuista opintojaksoista valitaan kaksi vapaavalintaista.

Opintokokonaisuuden rakenne opinto-oppaassa.

Kaikki 35 op suorittaneille voidaan tehdä kokonaismerkintä (esim. muihin yliopistoihin erillisvalintoja varten) "Psykologian aineopinnot 35 op valinnaisina opintoina".

Jokainen opintojakso (5 op) on omana hakukohteena, ryhmiin mahtuu lukuvuosittain pääsääntöisesti 40 opiskelijaa. Opintojaksot voi tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä. Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä. Luentoja Tampereella mutta opinnot on mahdollista tehdä myös ilman lähiluennoille osallistumista (ei mahdollista kaikissa vapaavalintaisissa jaksoissa), kokonaisuudessa pakollisten jaksojen (PSYA1, PSYA3 ja PSYA5) luennot julkaistaan jälkikäteen tallenteina netissä. Osa jaksoista suoritetaan kirjallisuudella jaksosta riippuen joko sähköisenä tenttinä tai esseetehtävillä.

Opintojen suorittaminen on siis muuten varsin joustavaa ajan ja paikan suhteen mutta useimpien opintojaksojen suorittaminen vaatii että opiskelija pääsee käymään sähköisessä tentissä (tenttiajoissa joustoa) Tampereella, Seinäjoella tai Porissa.

Jaksokohtaista lisätietoa:

PSYA1: Jaksoon sisältyy luentosarja (tallenteet), opinto-oikeus annetaan yhteen, kyseisen lukuvuoden kurssiin, 40 opiskelijapaikkaa.

PSYA2: Suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä, opinto-oikeus 31.7.2019 saakka. Opintojaksolle jatkuva haku. Sähköinen kirjatentti tulee olemaan avoinna ja suoritettavissa 1.3.2019 - 31.7.2019. Tentti on monivalintatentti. 40 opiskelijapaikkaa vuosittain.

PSYA3: Jaksoon sisältyy luentosarja, opinto-oikeus annetaan yhteen, kyseisen lukuvuoden kurssiin, 40 opiskelijapaikkaa.

PSYA5: Jaksoon sisältyy luentosarja, opinto-oikeus annetaan yhteen, kyseisen lukuvuoden kurssiin, 40 opiskelijapaikkaa.

PSYA6: Suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä, opinto-oikeus 31.7.2019 saakka. Jatkuva haku, 40 opiskelijapaikkaa vuosittain. Opintojaksolle ei ole edeltävien opintojen vaatimuksia eli opinto-oikeuden voi hakea vaikka psykologian perusopintokokonaisuus olisi vielä loppuun suorittamatta.

Muut opinnot (poikkeukset: PSYS16 ja TERKANP3): Suoritetaan jaksosta riippuen sähköisenä kirjatenttinä tai esseellä, opinto-oikeus 31.7.2019 saakka. Ei edeltävien opintojen vaatimuksia. Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu kohdan "Muut opinnot" -jaksoilla.

Poikkeukset kohtaan "Muut opinnot"

Valinnainen jakso PSYS16: Suoritettavissa ainoastaan lähiopetukseen (englanninkielinen) osallistumalla (Tampere). Edeltävinä opintoina vaaditaan psykologian perusopinnot. Huom. opetus alkaa jo 31.8.2018

Valinnainen jakso TERKANP3: Suoritettavissa ainoastaan lähiopetukseen osallistumalla (Tampere, klk 2019.)

Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Sisältyvät opinnot
SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä (5 op) suomi hakuaika päättynyt
PSYA1 Kehityspsykologia II (5 op) suomi hakuaika päättynyt
PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II (5 op) suomi hakuaika päättynyt
PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt (15 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä (5 op) suomi hakuaika päättynyt
YKT04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä (10 op) suomi hakuaika päättynyt
SOS04.3 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja (10 op) suomi hakuaika päättynyt
FILA10 Mielenfilosofia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TERKANP3 Terve ja sairas ihminen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II (5 op) suomi hakuaika päättynyt
PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/soc.html

Perus- ja aineopinnot, yht. 60 op (25 + 35 op) antavat tietyille opettajille ns. psykologian toisen opettavan aineen pätevyyden (lisätietoja pätevyysvaatimuksista: http://www.uta.fi/yky/opiskelu/aineenopettajakoulutus.html ).

Mikä tahansa tässä tarjottavista opintojaksoista hyväksytään myös perusopintoja (25 op) täydentäväksi (5 op) opintojaksoksi Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutukseen psykologian lisäopinnoiksi. (lisätietoja psykoterapeuttikoulutuksesta: http://www.uta.fi/psykoterapeuttikoulutus/ )

Hakeminen

Ensimmäiset haut alkaa 15.8.2018 klo 10.00. Hakuajan kesto vaihtelee opintojaksokohtaisesti, kts. edeltä opintojaksojen kohdalta. Ensimmäiset hakemukset käsitellään 22.-23.8. Hakuaikojen päättymisen jälkeen tehdään valinta ja hakijoille tiedotetaan siitä. Mikäli ryhmiin jää tilaa, avataan opintoihin jatkohaku.Osassa opintojaksoista on jatkuva haku (kunnes opintoryhmä täyttyy). Osassa jatkuvan haun opintojaksoista ei ole opiskelijamäärän rajoitusta. Katso tarkemmat jaksokohtaiset tiedot edeltä kohdasta "Koulutuksen sisältö".

HUOM! Psykologian aineopinnoissa on oikeus perua opinnot valinnan jälkeen (esim. jos tavoitteena on koko 35 opintopisteen kokonaisuuden suorittaminen eikä pääsisikään kaikille opintojaksoille). Aiempina vuosina kaikki joilla on ollut vaadittavat edeltävät opinnot, ovat mahtuneet opiskelijaryhmiin.

Edeltävät opinnot:

Hakukelpoisia opintoihin ovat henkilöt, joilla on hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna psykologian perusopinnot kokonaan (25 op).

Perusopintokokonaisuuden kokonaisarvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvät tiedot, asteikolla 1 - 5).

HUOM! Kohdan "Muut opinnot" (poikkeus PSYS16) opintojaksoille sekä opintojaksolle "PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I" voi hakea ilman aiempien opintojen vaatimuksia. Niiltä osin aineopintokokonaisuuden tekemisen voi siis halutessaan aloittaa jo vaikka perusopintokokonaisuus ei olisi vielä valmiina (tai jos on kiinnostunut suorittamaan vain kyseiset yksittäiset jaksot).

Jos perusopinnot on suoritettu jonkun muun kuin Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaan tai opintojen suorittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta, perusopintojen vastaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hakijoiden paremmuusjärjestys määräytyy edeltävinä opintoina vaadittavien perusopintojen kokonaisarvosanan mukaan. Opintoihin valitaan parhaimmat kokonaisarvosanat saaneet. Tasatilanteessa suoritetaan tarvittaessa arvonta.

Toimita perusopintojesi todistusjäljennös opintosihteerille, yhteystiedot kts. kohta "Lisätiedot". Todistusjäljennöstä ei tarvitse toimittaa, jos perusopinnot on suoritettu Tampereen yliopistossa (avoin yliopisto tai tutkintokoulutus).

Hakulomakkeet ja maksuehdot:

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.