tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Historian aineopinnot

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 35–60 op
päivitetty 06.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 35–60 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus
Maksullinen: 525–900 euroa
Tunniste: HISAT
Koulutuksen sisältö

HUOMIO! TAMPEREEN AVOIMEN YLIOPISTON HAKUJÄRJESTELMÄN PÄIVITYKSEN VUOKSI, HAKU KESKEYTYY ENNAKKOTIEDON MUKAAN 14.12.2018-31.1.2019 VÄLISEKSI AJAKSI. Otathan huomioon, että haun keskeytyksen aikana ei ole mahdollista myöntää uusia opinto-oikeuksia. Haku avautuu uudessa palvelussa taas 1.2.2019. Lisätietoja tarvittaessa socavoin@uta.fi.

Opinnot ovat jatkuvassa haussa, kesätauko poislukien.


Valittavana eri laajuisia aineopintoja:


Historian aineopintojen kokonaislaajuus on 60 op. Tampereen yliopistossa tutkinto-opiskelijoina historian tutkinto-ohjemassa opiskelevat tekevät opinnot 60 opintopisteen laajuisina. Koko 60 op:n aineopintokokonaisuus on tarjolla myös avoimina yliopisto-opintoina.


Historian aineopinnoista on myös suppeampi 35 opintopisteen versio. Yhdessä edeltävien perusopintojen (25 op) kanssa se muodostaa aineenopettajille kokonaisuuden joka antaa historiasta toisen opetettavan aineen pätevyyden. Luokanopettajille ko. opinnot tuovat ns. kaksoiskelpoisuuden eli aineenopettajan kelpoisuuden historiaan. (lisätietoja pätevyysvaatimuksista: http://www.uta.fi/yky/opiskelu/aineenopettajakoulutus.html ).
35 opintopisteen aineopintoihin kuuluvat jaksot:

  • HISA1A Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka 5 op
  • HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 10 op
  • HISA3 Historian erityisala ja praktikum 10 op
  • HISA4 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

HUOM! Merkitse hakulomakkeelle lisätietoja kohtaan, haluatko suorittaa aineopinnot 35 opintopisteen vai 60 opintopisteen laajuisina.


Kaikki opetus tapahtuu Tampereella. Opintoja on vaihtoehtoisesti sekä päivä- että ilta/viikonloppuopetuksena. Ilta- ja päiväopetus lomittuu tietyn vuosirytmin mukaan. Nopeimmillaan opinnot voi tehdä vajaassa kahdessa lukuvuodessa jos sen hetkisen opetuksen ajankohdat/rytmitys ovat omiin aikatauluihin sopivia.


Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa kurssien sijasta myös itsenäisinä opintoina sähköisillä kirjatenteillä tai -esseillä. Osa jaksoista (etenkin kohdassa HISA2) on mahdollista suorittaa historian valtakunnallisen verkko-opetuksen http://verkko-opetus.utu.fi/historia/ kursseilla.

Jatkuvassa haussa opinnot voi aloittaa seuraavalla luentosarjalla jolle ennättää tai kirjatenteillä/-esseillä opintojaksoja suorittaen.

Sivun alareunassa lisätietoja ja hakuinfo.

Muutokset mahdollisia.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
HISA3A Historian erityisala (5 op) suomi
HISA1A Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka (5 op) suomi
HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (20 op) englanti suomi
HISA4 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) suomi
HISA3B Praktikum (5 op) suomi
HISA1B Valinnaiset menetelmäopinnot (15 op) suomi
Lisätietoja

HUOMIO! HISA3A ja HISA3B-jaksot tulee suorittaa samasta teemasta, eli käytännössä saman lukuvuoden aikana, jotta ne ovat luettavaksi HISA3-suoritukseksi. Koska HISA3B-praktikum -osuutta ei ole tarjolla avoimen opiskelijoille lukuvuonna 2018-2019, ei HISA3A-jaksoa voi suorittaa tällä kurssikoodilla. Kyseinen kokemuksen historia -kurssi on syksyllä 2018 suoritettavissa kohtiin HISA1B tai HISA2.

Ota tarvittaessa yhteyttä niin tehdään sinulle tarkempi henkilökohtaisen opintosuunnitelma. Opintojen rytmityksen (esim. vuosittaisen päivä- / ilta ja viikonloppuopetuksen ajoituksen) kysymyksiin osaa parhaiten vastata historian avointen yliopisto-opintojen vastuuopettaja Aino Katermaa: http://www.uta.fi/yky/his/yhteystiedot/henkilo.html?id=8&lang=fi

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja yleistä opinto-ohjausta:

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/soc.html

Hakeminen

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2021. Opetussuunnitelmakausi / opinto-oppaat vaihtuvat syksyllä 2019 jonka jälkeen opintojen sisältöihin, tenttikirjoihin ym. tulee muutoksia. Opintoja voi kuitenkin tehdä ja opintokokonaisuuden koostaa kahden opetussuunnitelmakauden aikana.

Edeltävät opinnot ja hakukelpoisuus

Hakukelpoisia opintoihin ovat henkilöt, joilla on hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna:

-historian perusopinnot kokonaan (25 op)

Opiskelijaksi voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä myös, jos perusopinnoista puuttuu yksi tai kaksi jaksoa ja niiden suorittamiseen on esittää suunnitelma.

Perusopintokokonaisuuden kokonaisarvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvät tiedot, asteikolla 1 - 5). HISP1 Johdatus historiantutkimukseen (tai aiempien opetussuunnitelmien vastaavan kurssin tai muun yliopiston vastaavan kurssin) arvosanan tulee myös olla vähintään 3 (hyvät tiedot, asteikolla 1 - 5).

Jos perusopinnot on suoritettu jonkun muun kuin Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaan, perusopintojen vastaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Toimita perusopintojesi todistusjäljennös yliopistoon opintosihteerille (linkki yhteystietosivulle lisätiedot kohdassa) mahdollisimman nopeasti hakulomakkeen lähettämisen jälkeen. Todistusjäljennöstä ei tarvitse toimittaa, jos perusopinnot on suoritettu Tampereen yliopistossa (avoin yliopisto tai tutkintokoulutus).

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.