tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–35 op
päivitetty 27.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–35 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–525 euroa
Tunniste: MTTATMV
Koulutuksen sisältö

Jos tavoitteenasi on suorittaa aineopinnot kokonaisuudessaan (35 op), tutustu ensin aineopintojen rakenteeseen , josta näet mitkä opintojaksot ovat pakollisia ja mitkä vaihtoehtoisia (opetussuunnitelmassa nimellä muut opintojaksot). Nykyiset opetussuunnitelmat ovat voimassa 31.7.2019 saakka.

Opintojaksojen opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden kanssa; opetus järjestetään päivisin. Opintojen suorittaminen vaatii sitoutumista opiskeluun; opetukseen osallistumista ja omatoimista harjoitusten tekemistä.

Sisältyvät opinnot
MTTMA3B Algebra 1B (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMA1A Analyysi A (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMA1B Analyysi B (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMA1C Analyysi C (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2 (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMA15 Matemaattiset ohjelmistot (luentokurssi) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMA4 Usean muuttujan differentiaalilaskenta (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTMA5 Usean muuttujan integraalilaskenta (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja:

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti(at)uta.fi, p. 050 343 5742

Hakeminen

Opintoihin haetaan opintojaksoittain. Loppukevään (periodi IV) kursseille ilmoittautuminen alkaa 1.2.2019 klo 10

HUOM!!! Edeltävät opinnot: Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (25 op) tai vastaavat tiedot sekä
aineopintojakson opetussuunnitelmatiedoissa ilmoitetut  edeltävät opinnot/edeltävä osaaminen:

MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op: edeltävät opinnot: MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä

MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op: edeltävät opinnot: MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn, MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 

MTTMA1A Analyysi A 5 op: edeltävät opinnot: MTTMP1A Johdatus analyysiin, MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn

MTTMA1B Analyysi B 5 op: edeltävät opinnot:  MTTMA1A Analyysi A

MTTMA3B Algebra 1B 5 op: edeltävät opinnot: MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, MTTMP4 Algebra 1A

MTTMA1C Analyysi C 5 op: edeltävät opinnot: MTTMA1B Analyysi B

MTTMA4 Usean muuttujan differentiaalilaskenta 5 op, edeltävät opinnot: MTTMA1C Analyysi C, MTTMA2 Lineaarialgebra 1B

MTTMA5 Usean muuttujan integraalilaskenta 5 op, edeltävät opinnot: MTTMA1C Analyysi C, MTTMA2 Lineaarialgebra 1B

MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet 5 op: edeltävät opinnot: MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta

MTTMA15 Matemaattiset ohjelmistot 5 op:
edeltävät opinnot: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I, MTTMP1A Johdatus analyysiin, MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn,  MTTMP3 Lineaarialgebra 1A

MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1: edeltävät opinnot: MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn

MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2: edeltävät opinnot: MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.