tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–30 op
päivitetty 01.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 5–30 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–450 euroa
Tunniste: MTTATTV
Koulutuksen sisältö

Jos tavoitteenasi on suorittaa aineopinnot kokonaisuudessaan (35 op), tutustu ensin aineopintojen rakenteeseen, josta näet mitkä opintojaksot ovat pakollisia ja mitkä vaihtoehtoisia (opetussuunnitelmassa nimellä "muut opintojaksot"). Nykyiset opetusuunnitelmat ovat voimassa 31.7.2019 saakka. 

Opintojaksojen opetus järjestetään päivällä

Sisältyvät opinnot
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTTA6 Regression analysis - lectures, exercises, exam (5 op) englanti hakuaika päättynyt
MTTTA4 Statistical Inference 1 (5 op) englanti hakuaika päättynyt
MTTTA14 Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta (5 op) suomi hakuaika päättynyt
MTTTA7 Yleistetyt lineaariset mallit 1 (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja:

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti(at)uta.fi, p. 050 343 5742

Hakeminen

Opintoihin haetaan opintojaksoittain.

HUOM!!! Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina tai vastaavat tiedot. Huomaa myös aineopintojakson kohdalla mainitut vaadittavat edeltävät esitiedot:

MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta 5 op, suositeltava edeltävä opintojakso: MTTMP1A Johdatus analyysiin

MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet 5 op, suositeltava edeltävä opintojakso: MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta

MTTTA14 Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät 5 op, suositeltava edeltävä opintojakso:  MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet

MTTTA4 Statistical Inference 1, 5  ECTS/op, suositeltava edeltävä opintojakso: Matemaattisen tilastotieteen perusteet/ recommended preceding studies: MTTTA2 Elementary mathematical Statistics 

MTTTA6 Regression analysis 5 ECTS, suositeltava edeltävä opintojakso MTTTA14 Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät/ recommended preceding studies: MTTTA14 Matrices for Statistics and Computational Methods

MTTTA7 Yleistetyt lineaariset mallit 1 5 op, suositeltava edeltävä opintojakso: MTTTA4 Tilastollinen päättely 1

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.