tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kauppatieteiden perusopinnot (haku jaksoittain)

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–30 op
päivitetty 29.03.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–30 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 75–450 euroa
Koulutuksen sisältö

Kauppatieteiden perusopinnot 30 op koostuu kuudesta opintojaksosta (kurssista), joista jokainen on laajuudeltaan 5 op.

Opetus järjestetään monimuoto-opetuksena eli opetus sisältää opintojaksosta riippuen mahdollisuuden osallistua Tampereella järjestettävään lähiopetukseen, mutta se ei ole opintojaksojen suorittamisen kannalta välttämätöntä. Lähiopetuksen luennoista tulee tallenteet Moodleen. Opintojaksot päättävät sähköiset tentit on suoritettavissa Tampereella, Seinäjoella tai Porissa.

Kokonaisuuteen (30 op) kuuluvat opintojaksot (kurssit) on suoritettavissa lukuvuoden 2018-2019 aikana. Jokaisella opintojaksolla on oma sisäinen aikataulunsa, jota tulee noudattaa.

Syksyllä 2018 opetetaan opintojakso KATTAP11. Syksyllä avautuvat myös verkkokurssit KATYVP11 ja KATJOP11; nämä kurssit voi suorittaa kevääseen 2019 saakka verkko-opintoina. KATLAP21: opetus verkkokurssina syksyllä 2018/keväällä 2019.
Kevätlukukaudella 2019 avautuvat opintojaksojen KATMAP11 ja KATVRP11 -verkkokurssit, joita voi suorittaa kevään loppuun saakka.

Opintojaksokohtaista lisätietoa

 • KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op: luento-opetus syksyllä 2018 Tampereella, luennoista tulee tallenteet Moodleen. Tentit suoritetaan Tampereella erikseen ilmoitettavina ajankohtina.
 • KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op
  -kurssista järjestetään kaksi toteutusta (joista valitset yhden).
  1) Verkkokurssi avautuu 22.10. alkaen ja on avoinna 17.8.2019 saakka. Luennot ovat kahta luentokertaa lukuun ottamatta saatavissa tallenteina Moodlessa. Myös muu kurssiaineisto (mm. harjoitukset ja kurssikirja) on saatavissa Moodlessa. Kurssi on tentittävissä kerran kuukaudessa sähköisessä tentissä.
  2) Luentokurssi päiväaikaan Tampereella, alkaa 3.9.2018. Tämän kurssin luennot tallennetaan kahta luentokertaa lukuun ottamatta ja luentotallenteet tulevat saataville Moodleen. Muukin kurssiaineisto tulee kattavasti saataville Moodleen. Paikkoja rajoitetusti.                   
 • KATLAP21 Laskentatoimen perusteet 5 op: Kurssi toteutetaan verkkokurssina 22.10.18 alkaen, kurssi päättyy lopputenttiin Tampereella viimeistään 4.3.2019.
 • KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op: verkkokurssi Moodlessa. Kurssin voi suorittaa omassa tahdissaan 22.10.2018-31.7.2019 välisenä aikana. Kurssi koostuu tehtävistä ja sähköisestä lopputentistä.
 • KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi 5 op: verkkokurssi Moodlessa avautuu aikaisintaan 7.1.2019. Uusi viikkoteema avautuu viikoittain (5 teemaa; 5 viikkoa), jolloin aukeavat ko. teeman videoluento, luentomateriaalit, ajankohtaiset mediapoiminnat ja muu aineisto. Teemat voi suorittaa myös omassa aikataulussaan kurssin aukioloaikana. Harjoitustyö palautetaan Moodlessa ja lopputentti suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä. Aloitusluennolle osallistuminen ei ole pakollista.
 • KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5 op: verkkokurssi Moodlessa avoinna 4.3.-14.4.2019, lisäksi tentit. Koostuu kuudesta teemasta, niiden videoluennoista, kirjallisesta lisämateriaalista ja harjoitustentistä, jotka valmistavat kurssin lopputenttiin. Lopputentti sähköisenä tenttinä.

Katso kunkin kurssin opetusajat alta ko. kurssin linkistä.

Ei edeltävien opintojen vaatimuksia.

Sisältyvät opinnot
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (verkkokurssi) (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, monimuoto-opetus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku opintojaksoittain/kursseittain.

Kurssi löytyy hakulomakkeelta koodin mukaisesti aakkosjärjestyksessä.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.


Huom! KATYVP11 -kurssista on kaksi hakukohdetta, joista valitset yhden (KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (verkkokurssi) tai KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (luento-opetus); luento-opetus vain syksyllä 2018.

Huom! KATVRP11 -kurssin hakuaika päivitetty 26.10.2018.

Perusopinnoissa ei vaadita edeltäviä opintoja.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.