tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Tietotekniikka opetettavana aineena: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku jaksoittain

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–25 op
päivitetty 01.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–375 euroa
Tunniste: TIEPT
Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (25 op) muodostuvat viidestä opintojaksosta (TIEP1-TIEP5), opetussuunnitelma

Opintojaksojen opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden kanssa; opetus järjestetään päivisin. Tietojenkäsittelytieteiden opintojen suorittaminen vaatii sitoutumista opiskeluun; opetukseen osallistumista ja omatoimista viikkoharjoitusten tekemistä. Pitkäjänteinen, tasaisesti koko opintojakson ajalle jakautuva työskentely takaa yleensä parhaan lopputuloksen.

Kolmessa opintojaksossa TIEP1, TIEP3, TIEP4 on vaihtoehtoisena suoritustapana näyttökoe.

Huomaathan myös opetustarjonnassamme olevan opintojakso TIEY4 Tietotekniikataidot 3 op, johon osallistumista suositellaan tietojenkäsittelytieteiden perusopintojen alussa. Huom! Ilmoittautuminen jaksoon jo 6.8.-15.8.2018. TIEY4 sisältyy tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin.

Sisältyvät opinnot
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I - Näyttökoe, kevät 2019 (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I - Näyttökoe, syksy 2018 (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet - Näyttökoe, syksy 2018 (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEP3 Tietokantojen perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEP3 Tietokantojen perusteet - Näyttökoe, syksy 2018 (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja:

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti(at)uta.fi, p. 050 343 5742

Hakeminen

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (5 opiskelijaa/opintojakso)

HUOM!!! Ennen kuin ilmoittaudut opintoihin, huomaathan opetussuunnitelmassa ilmoitetut opintojaksojen edeltävät opinnot: 
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I, 
edeltävät opinnot: suositellaan TIEY4 Tietotekniikkataidot tai vastaavat taidot

TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan, 
edeltävät opinnot: -

TIEP3 Tietokantojen perusteet, 
edeltävät opinnot: suositellaan TIEY4 Tietotekniikkataidot 

TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet, 
edeltävät opinnot: 
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I 
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 
TIEP3 Tietokantojen perusteet 
TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II

TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II,
edeltävät opinnot: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I tai vastaavat taidot.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.