tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot (kirjatentit)

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–60 op
päivitetty 08.11.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 5–60 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu
Maksullinen: 75–900 euroa
Koulutuksen sisältö

Kansainvälisen politiikan aineopintoja voi avoimessa yliopistossa suorittaa 60 op.

Saadaksesi kokonaismerkinnän Kansainvälisen politiikan aineopintoja tulee suorittaa vähintään 15 op.

Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti sähköisinä kirjallisuustentteinä (Tampereella, Seinäjoella tai Porissa) tai joissain tapauksissa myös esseellä/harjoitustyöllä.
Kirjatentteinä suoritettavien opintojaksojen/kurssien ilmoittautuminen on avoinna koko lukuvuoden.

Osassa opintojaksoista järjestetään myös luento-opetusta lukuvuonna 2018-2019 Tampereella. Tällaisten opintojaksojen osalta voit siis valita suoritatko opintojakson kirjallisuustenttinä vai luentokurssina. Luennoitavien opintojaksojen hakuajat vaihtelevat. Katso luennoitavat opintojaksot ja niiden hakuajat.

Opinnoissa vaaditaan edeltävinä opintoina Politiikan tutkimuksen perusopintokurssi POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op suoritettuna ennen Kansainvälisen politiikan aineopintokursseille ilmoittautumista.

Katso tästä kansainvälisen politiikan opintojen suorittamisesta.

POLKVA11 ja POLKVA12 -kurssit on suoritettava samanaikaisesti, eli molemmat kurssit esim. kevätlukukauden aikana. Jos ilmoittaudut POLKVA11 -kurssille, on ilmoittauduttava samaan aikaan myös POLKVA12 -kursille. Kurssit järjestetään lähiopetuksena syksyllä 2018; katso tarkemmin luennoitavien kurssien dokumentista.

Kirjatenttinä suorittaessasi löydät tentittävänä olevat kurssit ja niiden kirjallisuusvaatimukset alta ko. opintojakson linkistä.

Sisältyvät opinnot
POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
POLKVA33 Kansainvälinen poliittinen talous (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
POLKVA42 Konfliktinratkaisu (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
POLKVA43 Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
POLKVA41 Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos (5 op) englanti suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Kirjatentteinä suoritettavien opintojaksojen/kurssien ilmoittautuminen on avoinna koko lukuvuoden.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.

Hakukohteet löydät hakulomakkeelta koodin mukaisesti aakkosjärjestyksessä, esim. "POLKVA11Kansainvälisen politiikan teoria jamenetelmät (luentokurssi)".

Huomioi hakiessasi kurssien mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot!

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.