tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kansanterveystiede/Terveystieteiden aineopintoja

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 2–40 op
päivitetty 27.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 2–40 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 30–600 euroa
Koulutuksen sisältö

Alla kohdassa "Sisältyvät opinnot" löydät  lukuvuonna 2018-2019 järjestettävät opintojaksot. Huomaa sivun alaosassa kohdasta "Hakeminen" tiedot opintojaksoilla vaadittavista edeltävistä opinnoista.

Lähes kaikki opintojaksoihin sisältyvä lähiopetus järjestetään päivällä.

Aineopintojen laajuus kokonaisuudessaan on 50 op (avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa aineopintoihin sisältyvää opintojaksoa TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op). Nykyiset opetussuunnitelmat ovat voimassa 31.7.2019 saakka. 

HUOM! TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op ja TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille 8 op ilmoittaudutaan samanaikaisesti (yhteinen hakukohde).

Sisältyvät opinnot
TERKANA1 Epidemiologian perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TERKANA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteilijöille (8 op) suomi hakuaika päättynyt
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (2 op) suomi hakuaika päättynyt
TERKANA4 Terveys ja talous (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TERKANA3 Terveys ja yhteiskuntapolitiikka (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus, kirjatentti (3 op) suomi hakuaika päättynyt
TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus, luennot (2 op) suomi hakuaika päättynyt
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, kansanterveystieteen opiskelijoille (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta

Päivi Antinoja, paivi.antinoja(at)uta.fi, 040 190 1824

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, 050 549 0420

Hakeminen

TERKANA3 Terveys ja yhteiskuntapolitiikka 5 op -jaksoon ilmoittautuminen alkaa 1.2.2019 klo 10

TÄRKEÄÄ tietoa edeltävistä opinnoista:

Aineopintojaksoja pääsääntöisesti suoritetaan siinä vaiheessa kun terveystieteiden perusopinnot (kansanterveystiede) on jo suoritettuna (tai opiskelija suorittaa perusopintoja).

Lisäksi huomaa opetussuunnitelmissa aineopintojaksoille erikseen mainitut edeltävät opintojaksot: 

TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät -jakson pakollisena edeltävänä opintona vaaditaan opintojakso TERY6 Tilastollisen tutkimukseen perusteet 3 op (sisältyy terveystieteiden yhteisiin opintoihin).

TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op -jakso suositellaan suoritettavan siinä vaiheessa, kun kansanterveystieteen perusopinnot on pääosin suoritettuna.

TERKANA4 Terveys ja talous -jaksossa edeltävänä opintona vaaditaan terveystieteiden perusopintojakso TERKANP5 Terveys politiikassa, taloudessa ja järjestelmissä 5 op.

TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op ja TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille 8 op suoritetaan samanaikaisesti; suositeltu suoritusajankohta siinä vaiheessa kun perusopinnot on suoritettu ja aineopinnot ovat loppuvaiheessa.

TERKANA3 Terveys ja yhteiskuntapolitiikka 5 op -jakson edeltävinä opintoina suositellaan terveystieteiden perusopintojakso TERKANP5 Terveys politiikassa taloudessa ja järjestelmissä 5 op. 

TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus 5 op -jakson edeltävinä suositellaan terveystieteiden perusopintojakso TERKANP1 Kansanterveystieteen johdantojakso 5 op

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Haku opintoihin opintojaksoittain, paitsi opintojaksoihin TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op ja TERA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille 8 op ilmoittaudutaan samanaikaisesti (yhteinen hakukohde).

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä huomioiden vaadittavat edeltävät opinnot.

 

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.